Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Koopmans, C.J. and L. Janmaat. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw: Voortgangsrapportage april 2020. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 46 p.

Number of pages: 46

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.;
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw: Voortgangsrapportage april 2020

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit project is onderdeel van een projectenportfolio Slim Landgebruik. Het doel is om maatregelen te vinden, te monitoren en te evalueren aan de hand van Netwerken en demonstraties om binnen de sector landbouw en landgebruik uiteindelijk in 2030 een vastlegging van 0.5 – 1 Mton CO2 per jaar te realiseren als gevolg van het gebruik en beheer van land en bodem.


Trefwoorden in Nederlands: duurzaam bodembeheer, CO2, koolstof, biodiversiteit, klimaat
Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw