Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Erisman, J.W. 2020. Nature-based agriculture for an adequate human microbiome. Organic Agriculture. 15 May 2020.


DOI: 10.1007/s13165-020-00304-4

Type of document: Journal Article

Download full text pdf, 0,55 MB; opens in new window


Language of document: English

Title in English: Nature-based agriculture for an adequate human microbiome

Abstract / summary in English:

In the discussion about food and the environment, most focus is on climate and nutrients. Food in relation to human health is an issue that gets much less attention. But what is healthy food and how can we couple food, health, and the environment more strongly to reach a more integral approach from a system perspective? Here I will discuss the potential of a nature-based food system in relation to health and wellbeing. It is hypothesized that for a healthy diet, both nutritious food and nature-based foods are essential. Nature-based foods contribute to maintaining a healthy human microbiome and are therefore an essential part of diets containing landless and ultra-processed foods. Furthermore, maintaining the essential microbiology has consequences for how and where we produce our foods. Therefore, a conceptual framework is proposed for nature-based food production.


Keywords in English: Nature-based agriculture, Food, Diet, Microbiome, Conceptual framework
 

Second language of document: Dutch
Status Dutch: Document contains summary

Titel in Nederlands: Natuurinclusieve landbouw voor een goede humaan microbioom

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de discussie over voedsel en milieu gaat de meeste aandacht uit naar klimaat en nutriënten (stikstof). Veel minder aandacht krijgt ons voedsel in relatie tot onze gezondheid. Maar wat is gezond eten en hoe kunnen we door het verbinden van voedsel, gezondheid en het milieu komen tot meer integrale benaderingen vanuit een systeemperspectief? In dit artikel bespreek ik de potentie van natuurinclusieve of natuurgedreven voedsel als basis voor gezondheid en welzijn van de mens. De hypothese die hieraan ten grondslag ligt is dat voor een gezond dieet zowel voedzaam als ook op de natuur gebaseerd voedsel essentieel zijn. Op de natuur gebaseerde voedingsmiddelen dragen bij aan het behoud van een gezonde microbioom en zijn daarom een essentieel onderdeel van diëten die verder bestaan uit niet grondgebonden geproduceerd of ultra-bewerkte voedingsmiddelen. Het behouden van de essentiële microbiologie voor mens, dier, plant en bodem heeft gevolgen voor hoe en waar we een deel van ons voedsel produceren. Hier wordt een conceptueel kader voorgesteld voor op de natuur gebaseerde voedselproductie. In de toekomst voorzie ik vanuit gezondheidsoptiek een grote meerwaarde en marktwaarde voor op deze manier geproduceerd voedsel naast meer bulk geproduceerd voedsel.


Trefwoorden in Nederlands: natuurinclusieve landbouw, voedsel, voeding, microbioom, conceptueel kader
Nature-based agriculture for an adequate human microbiome