Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B., M.W.P. Bestman, K. van Veluw , E. Prins MSc and P. Rombouts. 2020. Masterplan Agroforestry: Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland. Rep. 2020-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 45 p.

Number of pages: 45

Type of document: Report

Download full text pdf, 3,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Boki Luske MSc.;
Kees van Veluw MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Masterplan Agroforestry: Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft het Louis Bolk Instituut een advies opgesteld voor de verdere ontwikkeling en opschaling van agroforestry in Nederland. Het advies is geschreven in de vorm van een ‘Masterplan’ op basis van interviews en een SWOT-analyse die is gevalideerd tijdens een brede stakeholderbijeenkomst. Het Masterplan Agroforestry gaat in op de kansen, belemmeringen en de oplossingen die agroforestrysystemen kunnen bieden voor maatschappelijke opgaves als klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, landschapsherstel, bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteitsherstel. Het verbinden van initiatieven en organisaties die aan agroforestry werken is ook onderdeel van het plan, inclusief adviezen voor beleids- en wetswijzigingen.


Trefwoorden in Nederlands: Agroforestry, natuurinclusieve landbouw, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, ecosysteemdiensten, landschap, bomen
Masterplan Agroforestry