Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Koopmans, C.J., J.J.M. Staps, M.A. Hondebrink MSc and N.J.M. van Eekeren. 2018. Verkenning van de perspectieven voor koolstof opslag in agrarische bodems van Noord-Brabant. Rep. 2018-018 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.

Number of pages: 38

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,5 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Merel A. Hondebrink, MSc;
Chris J. Koopmans Ph.D.;
Sjef J.J.M. Staps BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Verkenning van de perspectieven voor koolstof opslag in agrarische bodems van Noord-Brabant

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De provincie Noord-Brabant wil vanuit haar opgaven voor een vitale bodem en klimaat, een proces in gang zetten dat leidt tot verhoging van het aandeel organische stof in agrarische bodems. Dit streven vergt investeringen van de agrarische ondernemer en komt zonder externe financiering naar verwachting onvoldoende van de grond.

Koolstofvastlegging door boeren onderscheidt zich van andere manieren van CO2-compensatie, doordat het regionaal gebonden is. Voor de veehouderij sector in Noord-Brabant doen zich kansen voor met verschillende maatregelen waaronder het langer in stand houden van grasland. In de akkerbouw kan de winst worden geboekt met bijvoorbeeld minimale grondbewerking of de inzet van compost.

Geïnterviewde stakeholders staan open voor een CO2 credit systeem. Voorgesteld wordt om te kijken of gewerkt kan worden aan een regionale invulling van een CO2-credit systeem aansluitend bij de landelijke trends en ontwikkelingen rond CO2-compensatie.


Trefwoorden in Nederlands: koolstof vastlegging, Bodem, CO2, Carbon Credits, CO2-compensatie, organische stof
Verkenning van de perspectieven  voor koolstof opslag  in agrarische bodems van Noord-Brabant