Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Koopmans, C.J., T. te Grotenhuis and L. Janmaat. 2018. Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 16 p.

Number of pages: 16

Type of document: Report

Download full text pdf, 5 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.;
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze inventarisatie is gekeken naar de inzet van compost op Demeter landbouwbedrijven. De belangrijkste motieven om compost te gebruiken komen aan bod maar ook de samenstelling van het uitgangsmateriaal en de wijze van composteren. En hoe beoordelen we het uiteindelijke resultaat? We sluiten af met de uitdagingen om de kwaliteit verder te verbeteren zowel voor boeren en tuinders maar ook voor composteerbedrijven en de handel.


Trefwoorden in Nederlands: Bodemkwaliteit, BD landbouw, verduurzaming, biodiversiteit, akkerbouw, groenteteelt, organische stof, koolstof, klimaat
Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld