Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Jong, M.C. and E. van der Pol. 2017. Samenvatting: Ondersteuning Complementaire zorg bij Kinderen met Kanker (OCK project): Een keuze-ondersteuningsprogramma voor complementaire zorg ten behoeve van kinderen met kanker.

Number of pages: 3

Type of document: Remaining

Download full text pdf, 210 kB; opens in new window

Related to: Complementary Care Choosing Tool for children with cancer

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Miek C. Jong Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Samenvatting: Ondersteuning Complementaire zorg bij Kinderen met Kanker (OCK project): Een keuze-ondersteuningsprogramma voor complementaire zorg ten behoeve van kinderen met kanker.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uit uitgebreid literatuuronderzoek en een behoeftenonderzoek onder ouders van kinderen met kanker en behandelaren bleek dat er een gebrek is aan toegankelijke en betrouwbare informatie over complementaire zorg ten behoeve van kinderen met kanker. Het OCK-project had als doel om een keuzehulp betreffende complementaire zorg bij kinderen met kanker te ontwikkelen en te implementeren,
Dit is een samenvatting van de eindrapportage voor Fonds NutsOhra over de gevolgde weg naar het ontwikkelen van een website over klachten van kinderen bij (de behandeling) van kanker.


Trefwoorden in Nederlands: Kinderkanker, complementaire zorg, website, keuzehulp, klachten, behandeling, pijn, hypnotherapie, massage, ademhalingstechnieken, energetische methoden, muziektherapie, aromatherapie, biofeedback, en antroposofische zorg
Samenvatting: Ondersteuning Complementaire zorg bij Kinderen met Kanker (OCK project)