Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wietmarschen, H. van, M. van Vliet, M.C.E. Battjes-Fries and M.C. Jong. 2017. Mindfulness voor huisartsen en andere professionals in de zorg: effecten op stress, zelfcompassie en patiëntenzorg. Rep. 2017-010 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.

Number of pages: 39

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,71 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Marieke C.E. Battjes-Fries, PhD;
Miek C. Jong Ph.D.;
Marja van Vliet MSc;
Herman van Wietmarschen, PhD


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Mindfulness voor huisartsen en andere professionals in de zorg: effecten op stress, zelfcompassie en patiëntenzorg

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Mindfulness is een veelbelovende techniek voor het verminderen van stress. Door de Georgetown University School Of Medicine is een Mind-Body Skills programma ontwikkeld voor geneeskunde studenten. Dit programma is naar Nederland gehaald en wordt inmiddels drie jaar door de Universiteit van Utrecht succesvol ingezet. Een onderdeel van dit programma is mindfulness. De hoofdvraag van dit onderzoek is of mindfulness ingezet zou kunnen worden in het nascholingstraject van zorgprofessionals. Daarnaast is de vraag of een onderzoeksmethodiek kan worden ontwikkeld waarmee de effecten van een mindfulness training gemeten kunnen worden. Tenslotte is de vraag of en hoe mindfulness kan bijdragen aan de artsen competenties opgesteld door de KNMG.


Trefwoorden in Nederlands: huisartsen, mindfulness, stress, nascholing, competenties
Mindfulness voor huisartsen en andere professionals in de zorg