Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Hoekstra, N.J., N.J.M. van Eekeren, K. van Houwelingen, F. Lenssinck, H. Rijneveld and G. Holshof. 2017. Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen. V-focus. April 2017, p. 30-31.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,55 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Nyncke J. Hoekstra Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het westelijk Veenweidegebied worden nog veel koeien (90 procent) geweid, maar ook hier staat weidegang onder druk: Er is een toename van het aantal bedrijven dat overschakelt naar een melkrobot (AMS). Bovendien neemt door bedrijfsuitbreiding het aantal koeien per hectare huiskavel toe. Daarnaast heeft het gebied een aantal ‘natuurlijke handicaps’ die van invloed zijn op beweiding, zoals de typische verkaveling (langgerekte, serieel gepositioneerde percelen, lange kavelpaden en vele slootjes) en de bodem met zijn lage draagkracht.


Trefwoorden in Nederlands: Veenweidegebied, weidegang, melkrobot, bedrijfsuitbreiding, melkvee
Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen