Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Cuijpers, W.J.M., J.G. Bokhorst, C.J. Koopmans, W. Voogt and F. Zoon. 2005. Soil and soil fertility – Biokas 2005: A healthy soil forms the basis of successful crop production. (In Dutch, with English abstract.). DLV biologische landbouw, Louis Bolk Instituut en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. 28 p.

Number of pages: 28

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 7,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
Willemijn J.M. Cuijpers MSc.;
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bodem & bemesting Biokas 2005: Gezonde bodem basis voor geslaagde teelt

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze brochure Bodem en Bemesting Biokas staan, naast basisinformatie voor de omschakelende teler, ook resultaten van onderzoek binnen Biokas. Biologische glastuinbouw kenmerkt zich door veel innovaties en snelle veranderingen. Het professionele biologische glastuinbouwareaal omvat nu zo’n 55 ha, met ongeveer 25 gespecialiseerde glastuinders. Daarnaast combineert een groot aantal telers open teelt met een koude kas. Tot nu toe werden onder glas vrijwel alleen groenten geteeld, maar in 2004 zijn ook drie bloementelers omgeschakeld naar biologische teelt. Dit biedt nieuw perspectief voor bijvoorbeeld verbreding van de vruchtwisseling. In de teelt is er steeds meer aandacht voor productkwaliteit en verbreding van het assortiment. Basis vooreen kwalitatief goed product vormt een goede conditie van de bodem. Een goede afstemming van bemesting, vruchtwisseling, waterbeheer, grondbewerking en stimulering van het bodemleven is cruciaal voor de ontwikkeling van een gezonde bodem. In de volgende brochure komen een aantal belangrijke aspecten hiervan aan bod.


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, bemesting, biologisch, glastuinbouw, bloemteelt
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Soil and soil fertility – Biokas 2005: A healthy soil forms the basis of successful crop production

Abstract / summary in English:

This booklet presents basic information for greenhouse growers converting to organic production methods, including research results of the Biokas project. Organic greenhouse farming is characterised by rapid innovation. Currently (2005) the Netherlands has about 25 organic growers who specialise in commercial greenhouse crop production (total acreage about 55 hectares). In addition, many other growers combine field crop production with crop production in unheated greenhouses. Until recently, organic greenhouse production was limited to vegetables, but in 2004 three flower growers converted to organic methods. This opens up new possibilities for crop rotation. Product diversity and product quality are increasingly important. Soil conditions play a central role in crop quality. To develop a healthy soil, growers need to fine-tune fertiliser use with crop rotation, water management, soil tillage and measures to promote soil biological activity. This booklet presents a number of guidelines.


Keywords in English: soil, fertilisers, organic, greenhouse crop production, horticulture, flower production, floriculture
Bodem & bemesting Biokas 2005