Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Veluw , K. van. 2013. From annual crop to permanent food forest: applying permaculture principles to integrate ecosystem services into farming systems. (In Dutch, with English abstract.). Ekoland. , p. 15-17.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,58 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Kees van Veluw MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Van eenjarige landbouw naar het permanente voedselbos: permacultuurprincipes integreren ecosysteemdiensten in het landbouwbedrijf

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het voedselvraagstuk – in 2050 moeten negen miljard mensen worden gevoed – kan met intensieve landbouw te lijf worden gegaan. Maar hoe duurzaam is dat? alternatieven zoals biologische landbouw zijn wellicht duurzaam, maar het kan nog veel duurzamer. Permacultuur, een samenvoeging van permanent en agricultuur, is een manier van denken die de biologische landbouw verder kan verduurzamen. In dit document een eerste oriëntatie.


Trefwoorden in Nederlands: voedselvoorziening, intensieve landbouw, permacultuur, Agroforestry, voedselbos
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: From annual crop to permanent food forest: applying permaculture principles to integrate ecosystem services into farming systems

Abstract / summary in English:

The question of global food security – how to feed nine billion people in 2050 – may be addressed by high-input agriculture. But how sustainable is that? Alternatives such as organic production are more sustainable, but there is still much room for improvement. Applying principles of permaculture (a combination of 'permanent' and 'agriculture') could further enhance the sustainability of organic agriculture. This article presents a first exploration of the possibilities.


Keywords in English: food security, high-input agriculture, permaculture, Agroforestry, Food forest
Van eenjarige landbouw naar het permanente voedselbos: permacultuurprincipes integreren ecosysteemdiensten in het landbouwbedrijf