Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Jong, M.C. and G. Rutten. 2013. An Inventory of PhD students in the field of Complementary and Alternative Medicine in the Netherlands. (In Dutch.). Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde. 28(3):145-148.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Miek C. Jong Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Een Inventarisatie van Promovendi op het gebied van Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen in Nederland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het doel van de huidige studie was om te inventariseren welke Nederlandse onderzoekers aan het promoveren zijn, of reeds gepromoveerd zijn op een onderwerp dat gerelateerd is aan CAM of Integrative Medicine. Hiervoor werd een online survey uitgezet onder Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen en netwerken op het gebied van CAM. In 2010 bleken er negen onderzoekers gepromoveerd te zijn. Zeventien promovendi waren nog bezig met promotieonderzoek naar CAM, in totaal bij zeven Nederlandse universiteiten (Amsterdam; VU en UVA, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Wageningen). De meeste promotieonderzoeken hadden betrekking op Integrative Medicine, fytotherapie, meditatie/mindfulness, voedingssupplementen en de arts-patiënt relatie. De meeste promovendi beoefenden zelf een CAM-therapie. De meeste promotieonderzoeken werden gefinancierd door een beurs en pasten als methodologie experimenteel onderzoek toe en vragenlijsten. Tevens bleek uit deze studie dat reeds gepromoveerde onderzoekers nog steeds actief waren in onderzoek naar CAM. Het huidige onderzoek geeft een indicatie van het aantal promovendi in Nederland op het gebied van CAM en Integrative Medicine. Het is aan te bevelen om regelmatig een dergelijke inventarisatie uit te voeren en promovendi op het gebied van CAM via een (universitair) netwerk met elkaar in verbinding te brengen.


 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: An Inventory of PhD students in the field of Complementary and Alternative Medicine in the Netherlands

Abstract / summary in English:

The aim of the present study was to map postdoctoral research activities in the field of CAM and Integrative medicine. For this purpose, an online questionnaire was send out to Dutch universities, scientific organizations and (CAM) networks. In 2010, nine respondents had finished a PhD on CAM and 17 respondents were still active with their PhD studies at seven Dutch universities (Amsterdam; VU and UVA, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Wageningen). Most PhD studies focused on Integrative Medicine, phytotherapy, meditation/mindfulness, food supplements and the physician-patient relationship. Most PhD students practiced a CAM therapy themselves. Finance was primarily obtained through scholarships of scientific foundations. Experimental research and surveys were the most applied methodologies in the PhD studies. Furthermore, all scientist that had obtained their PhD in CAM, were still active in research in this specific field. The current study gives an estimate of the number of PhD students in the Netherlands in the area of CAM and Integrative Medicine. It is recommended that such a survey is repeated in the nearby future and to establish an academic network for PhD students in the field of Integrative Medicine.