Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Leendertse, P., W.J.M. Cuijpers, L. Janmaat, N.J.M. van Eekeren, A. Lommen, A. Guldemond, J.G. Bokhorst, H. Kloen and B. Aasman. 2012. Newsletter Soil Academy #15. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.


Type of document: Newsletter

Related to: Soil Academie

Related webpage or webdocument: us4.campaign-archive2.com/?u=d653c8de397cf43b165988220&id=8ec62eec18&e=4e7f63a159

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
Willemijn J.M. Cuijpers MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #15

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Bleker, Brabantbreed en bodemschimmels
- Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem
- Brabantse agrariërs gaan verdroging tegen
- Praktijknetwerk Kruidenrijk Kuikengrasland
- Uitgelicht: Promotie rond geschiedenis beleid milieuvriendelijke landbouw
- Alles over duurzaam bodembeheer in veenweiden
- Groenbemesters in de strijd tegen aaltjes
- Biomassa inzetten voor energiewinning of voor bodemvruchtbaarheid?


 


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Newsletter Soil Academy #15

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.

 


Nieuwsbrief Bodemacademie #15