Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bokhorst, J.G., J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren, J. Visscher, H. Schilder, W. Dijkman, E. de Lijster and J. de Wit. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #10. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.

Number of pages: 6

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 5,5 MB; opens in new window

Related to: Soil Academie

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #10

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Grote verschillen in beworteling grasrassen.
- Klimaatadaptatie door goed ondernemerschap
- Slecht bodembeheer veroorzaakt verkeersslachtoffers
- Bodemkundige wordt “Teacher of the Year”
- GLB 2013 en niet-kerende grondbewerking?
- Een hoge nutriëntenbenutting is een win-win voor waterschap en boeren

 


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
Nieuwsbrief Bodemacademie #10