Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bokhorst, J.G., K. Blok, E. van Essen, E. Elferink, G. Kuneman, P. Kuikman, G.J.H.M. van der Burgt, L. Vlaar, E. Hees and J.J.M. Staps. 2011. Newsletter Soil Academy #9. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.

Number of pages: 6

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 5,4 MB; opens in new window

Related to: Soil Academie

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
G.J.H.M. van der Burgt MSc.;
Sjef J.J.M. Staps BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #9

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- De winter en de bodem
- Vertaling van het boek 4000 jaar kringlooplandbouw
- Rooien in nat najaar, duurzame basis voor nieuw teeltseizoen?
- Credits for carbon care
- Gezonde bodem bij Milieukeur duurzame glastuinbouw
- Symposium over het project BIS 2014
- Innovaties in ’t kwadraat
 


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Newsletter Soil Academy #9

Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.


Nieuwsbrief Bodemacademie #9