Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Vliet, J. van, J.G. Bokhorst, J.J.M. Staps, L. Janmaat and Bodemadvies DLV Plant. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #5. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.

Number of pages: 4

Type of document: Newsletter

Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window

Related to: Soil Academie

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
Leen Janmaat BSc.;
Sjef J.J.M. Staps BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bodemacademie #5

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
Inhoud van deze nieuwsbrief:
- Bodem voor water
- Compostering onderdrukt E coli 0157
- Beschikbaarheid fosfaat en een gezonde bodem: Een kwestie van aandacht?
- Opbrengsten proefveld Mest als Kans Lelystad
 


Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
Nieuwsbrief Bodemacademie #5