Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Dekker, P.H.M., W.C.A. van Geel, W. van den Berg, G.J.H.M. van der Burgt and J.G. Bokhorst. 2010. Sustainability of organic matter. (In Dutch.). Rep. PPO nr 3250142109. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, business unit AGV, Lelystad. 62 p.

Number of pages: 62

Type of document: Report

Download full text pdf, 9,1 MB; opens in new window

Related webpage or webdocument: edepot.wur.nl/141129

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
G.J.H.M. van der Burgt MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Duurzaamheid organische stof: Methoden om de kwaliteit van organische meststoffen te meten en beoordeling kwaliteit van organische stof van digestaat.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Verschillende organische mestsoorten waaronder (fracties van) digestaat zijn op een veelheid aan parameters beoordeeld. Op basis van deze meetreeks uit 2009 is het niet mogelijk één of enkele parameters aan te duiden die een heldere relatie vertonen met (ontwikkeling van) bodemkwaliteit of opbrengst van gewassen. Ook onderling zijn weinig consistentie relaties te leggen. Het onderzoek wordt in 2010 in vrijwel ongewijzigde vorm voortgezet.


Trefwoorden in Nederlands: Organische stof, organische mest, afbraaksnelheid
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Sustainability of organic matter
Keywords in English: manure, organic matter, mineralization
Duurzaamheid organische stof: Methoden om de kwaliteit van organische meststoffen te meten en beoordeling kwaliteit van organische stof van digestaat.