Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and J.G. Bokhorst. 2010. Soil quality and climate adaptation on sandy grassland soils in the Dutch province of Utrecht. (In Dutch.). Rep. 2010-031LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Report

Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Studie naar relatie tussen chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit enerzijds en het vochtleverend en waterbergend vermogen anderzijds; opstellen van aanbevelingen voor optimalisatie van het bodem- en waterbeheer in het kader van klimaatadaptatiemaatregelen voor de Utrechtse zandgebieden, met name voor graslanden van melkveebedrijven.


Trefwoorden in Nederlands: vochtleverend vermogen, waterbergend vermogen, klimaatadaptatie, grasland, zandgrond
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Soil quality and climate adaptation on sandy grassland soils in the Dutch province of Utrecht

Abstract / summary in English:

Study on the relationship between chemical, physical and biological soil properties on one hand and the water supplying and water storage capacity on the other, as well as making recommendations for the optimization of soil and water management in the context of climate adaptation measures for the Utrecht sandy areas, especially grasslands of dairy farms.


Keywords in English: moisture-generating capacity, water capacity, climate adaptation, grassland, sandy soil
Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het  Utrechtse zand