Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and J.G. Bokhorst. 2009. Beoordeling bodemkwaliteit zandgrond: Een inventarisatie van bodemindicatoren voor de veehouderij. Rep. LV77. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 61 p.

Number of pages: 61

Type of document: Report

Download full text pdf, 230 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jan G. Bokhorst MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Beoordeling bodemkwaliteit zandgrond: Een inventarisatie van bodemindicatoren voor de veehouderij

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het project “Zorg voor Zand” levert een bijdrage aan het ontwikkelen van kennis en identificatie van maatregelen om bodemkwaliteit en daarmee de grasopbrengst op zandgrond te kunnen sturen en verbeteren. Dit rapport beschrijft indicatoren en bijbehorende streefwaarden voor bodemkwaliteit. Het betreft abiotische en biotische indicatoren afzonderlijk maar ook in relatie tot elkaar. Een verdieping op wat we kunnen meten en zien/beoordelen aan bodemkwaliteit in relatie met werkelijke benutting en opbrengst; een absolute aanvulling op de kennis tot nu toe en een extra hulpmiddel in te toekomst voor veel graslandbedrijven. Doel was de meetbaarheid, de bandbreedte en de stuurbaarheid van indicatoren vast te leggen.


Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, zandgrond, melkveehouderij, indicatoren