Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Zanen, M., C.J. Koopmans, J.G. Bokhorst and C. ter Berg. 2008. Special Fertilisation: Successful strategies for sustainable soil management. (In Dutch, with English abstract.). Rep. LD13. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 73 p.

Number of pages: 73

Type of document: Report

Download full text pdf, 2,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Jan G. Bokhorst MSc.;
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bijzondere Bemesting: Kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek naar de mogelijkheden van fosfaatevenwicht door een verbeterde bodemkwaliteit laten zien dat een vast rijpadensysteem een gunstig effect op de bodemstructuur kan hebben (meer gunstige structuurelementen), de bodemweerstand verlaagt en leidt tot meer wormengangen en een groter aantal wormen in de bouwvoor. Echter, voor een blijvend effect van bewerking met een vast rijpadensysteem is het noodzakelijk dat ook de oogstwerkzaamheden vanaf vaste rijpaden worden uitgevoerd. Het hier beschreven onderzoek maakt duidelijk dat de potentie van het systeem groot is, maar dat een eenmalige oogst onder slechte omstandigheden de positieve effecten op de bodemkwaliteit teniet kan doen.


 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Special Fertilisation: Successful strategies for sustainable soil management

Abstract / summary in English:

To assist the transition to sustainable soil management, the Louisbolk Institute used the Special Fertilisation study to answer the following questions:
* What are the effects of manure and compost on soil and crop quality, and what options are there for the use of
non animal fertilisers?
* How can the availability of nitrogen and phosphate still be guaranteed when a fertiliser treatment is aimed at
phosphate balance?
* Why are certain operational strategies successful?