Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C. ter Berg and C.J. Koopmans. 2008. Strategieën voor duurzaam bodemmanagement: Ervaringen uit de biologische landbouw. Rep. LD12. Louis Bolk Instituut, Driebergen.


Type of document: Report

Download full text pdf, 3,7 MB; opens in new window

Order Price: €6; Order code:LD12; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Jan G. Bokhorst MSc.;
Chris J. Koopmans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Strategieën voor duurzaam bodemmanagement: Ervaringen uit de biologische landbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze publicatie is een resultaat van het project Bijzondere Bemesting – kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement .Vooruitlopend op beleidsdoelstellingen rondom de verlaging van de mineralen input in de akkerbouw is binnen dit project gezocht naar alternatieve bemestingsstrategieën en de uitwerking van fosfaatevenwichtsbemesting in de praktijk.Een uitgebreid verslag van de onderzoeksresultaten is te bestellen via www.louisbolk.nl onder vermelding van nummer LD13.