Mobile nav
 

Publicaties

Home >> Publicaties

Gevonden publicaties

Gevonden: 174 resultaten
Gezocht op:
- alleen de laatste 5 jaar
- alleen Nederlandstalig
- Duurzame landbouw
De publicaties zijn gesorteerd op: soort publicatie, jaartal (aflopend), eerste auteur


Artikelen in wetenschappelijke journals (1)
Proceedings etc. (1)
Brochures, boeken & rapporten (74)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (98)


Artikelen in wetenschappelijke journals


Parasitaire wespen van graanhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema)
Noordijk, J., S. Ulenberg, C.J. Zwakhals, T. Heijerman, B. Luske. 2016. Parasitaire wespen van graanhaantjes (Coleoptera: Chrysomelidae: Oulema). Entomologische Berichten. 76(1):2-10.
Download full text pdf, 0,69 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Proceedings etc.


Role of range use in infections with parasites in laying hens
Bestman, M.W.P., T. van Niekerk, E.N. de Haas, V. Ferrante, S. Gunnarsson. 2019. Role of range use in infections with parasites in laying hens. In: ISAE 2019: Animal lives worth living. Bergen, Norway.
DOI: 10.3920/978-90-8686-889-6
Download full text pdf, 0,96 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Brochures, boeken en rapporten

terug naar zoekscherm

 

Stikstofbenutting van sorghum
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van sorghum: Resultaten van 2 jaar bemestingsproeven. Rapport 2020-014 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 23 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Zeewier- en algenextract als bladbemesting en biostimulant in zilte aardappel
Buck, A. de, P. Keijzer. 2020. Zeewier- en algenextract als bladbemesting en biostimulant in zilte aardappel. Rapport 2020-003 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 20 p.
Download full text pdf, 2,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Stikstof Telen
Burgt, G.J.H.M. van der, C. Rietema, H. Havenga, B.G.H. Timmermans. 2020. Stikstof Telen: Voortgang 2019. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 29 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030
Erisman, J.W., F.P.M. Verhoeven. 2020. Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030: Een voorstel voor kritische prestatie indicatoren systematiek. Rapport 2020-010 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 52 p.
Download full text pdf, 3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Micronutriënten
Janmaat, L. 2020. Micronutriënten: Gezonde grond voor een gezond gewas. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.
Download full text pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023
Koopmans, C.J., B.G.H. Timmermans, J. de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, I. Selin Noren, T. Slier, J. Wagenaar. 2020. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage april 2020. Louis Bolk Instituut en WUR, Bunnik en Wageningen. 50 p.
Download full text pdf, 2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw
Koopmans, C.J., L. Janmaat. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw: Voortgangsrapportage april 2020. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 46 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Voorstudie gewascode agroforestry
Luske, B., E. Prins, A. Reichgelt, J. Kremers. 2020. Voorstudie gewascode agroforestry: Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving. Rapport 2020-022 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 51 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Samenvatting Masterplan Agroforestry
Luske, B., M.W.P. Bestman, K. van Veluw , E. Prins MSc, P. Rombouts. 2020. Samenvatting Masterplan Agroforestry: Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland. Rapport 2020-018 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 23 p.
Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Masterplan Agroforestry
Luske, B., M.W.P. Bestman, K. van Veluw , E. Prins MSc, P. Rombouts. 2020. Masterplan Agroforestry: Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland. Rapport 2020-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 45 p.
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Insectendichtheid meten met vrijwilligers en automatische analyse van plakvallen
Luske, B., P.W.L. Janssen MSc. 2020. Insectendichtheid meten met vrijwilligers en automatische analyse van plakvallen: In de praktijk getest op verschillende graslandtypen. Rapport 2020-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.
Download full text pdf, 2,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Het leerbedrijf Warmonderhof
Oomen, G., J. de Wit, N.J.M. van Eekeren. 2020. Het leerbedrijf Warmonderhof: Een baken in de transitie naar een kringlooplandbouw? Rapport 2020-013 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 48 p.
Download full text pdf, 3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

De waarde van vaste mest
Wit, J. de, N.J.M. van Eekeren, W. Honkoop, J. Pijlman MSc. 2020. De waarde van vaste mest: Quick scan mest en natuur in de Krimpenerwaard. Rapport 2020-020 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 20 p.
Download full text pdf, 1,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Sorghum als aanvullend ruwvoergewas
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, J. Pannecoucque, N.J.M. van Eekeren. 2019. Sorghum als aanvullend ruwvoergewas: Proeven met bemesting en rassen in Nederland en Vlaanderen. Rapport 2019-009 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.
Download full text pdf, 0,73 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Planty Organic: Voortgang 2018
Burgt, G.J.H.M. van der, C. Rietema, M. Bus, B.G.H. Timmermans. 2019. Planty Organic: Voortgang 2018. Rapport 2019-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 45 p.
Download full text pdf, 3,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Samen de toekomst naar voren halen
Burgt, G.J.H.M. van der, M. Bus, C.J. Koopmans, J.W. Erisman. 2019. Samen de toekomst naar voren halen: Systeemonderzoek naar verandering in de landbouw op initiatief van de SPNA. SPNA in samenspraak met het Louis Bolk Instituut, Munnekezijl. 16 p.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Kies je eigen koers
Eekeren, N.J.M. van, et. al. 2019. Kies je eigen koers: Proeftuin Krimpenerwaard. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Kringlooplandbouw in de praktijk
Erisman, J.W., F.P.M. Verhoeven. 2019. Kringlooplandbouw in de praktijk: Analyse en aanbevelingen voor beleid. Rapport 2019-013 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 41 p.
Download full text pdf, 4,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Agro-economische inpassing van strokenteelt
Koopmans, C.J. 2019. Agro-economische inpassing van strokenteelt. Rapport 2019-005 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.
Download full text pdf, 0,92 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Organische stof in de Nederlandse bodem
Koopmans, C.J., A.H.M. van Opheusden MSc. 2019. Organische stof in de Nederlandse bodem: Feiten en discussie in perspectief. Rapport 2019-023 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 32 p.
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof
Koopmans, C.J., B.G.H. Timmermans, J. Wagenaar, J. van 't Hull, M. Hanegraaf, J. de Haan. 2019. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof: Resultaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE’s). Louis Bolk Instituut en WUR, Bunnik en Wageningen. 54 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Naar een natuurinclusieve akkerbouw
Koopmans, C.J., G.J.H.M. van der Burgt. 2019. Naar een natuurinclusieve akkerbouw: Meten en waarderen: de Biodiversiteitsmonitor. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 12 p.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw
Koopmans, C.J., L. Janmaat. 2019. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 79 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem
Luske, B., E. Nuijten. 2019. Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem: Met een casus over De teelt en verwerking van ‘oergranen’ afkomstig van natuurakkers. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 28 p.
Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2019-020-LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 14,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Verdere ontwikkeling van biologisch CGO onderzoek voor biologische baktarwe
Nuijten, E. 2019. Verdere ontwikkeling van biologisch CGO onderzoek voor biologische baktarwe. Rapport 2019 -031 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 39 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Pijlman MSc, J., M.W.P. Bestman. 2019. De teelt van wilde rijst. Rapport 2019-025 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 19 p.
Meer info

Hergebruik van organisch restmateriaal
Struyk, P.R.A., M. van Schijndel. 2019. Hergebruik van organisch restmateriaal: Bokashi nader bekeken. Rapport 2019-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.
Download full text pdf, 1,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid
Wiersma, P., B. Luske, J. Bos, J. Hakkert, H.J. Ottens, M. Postma, R. Klaassen, B.G.H. Timmermans, M. Zanen. 2019. Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid. Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Louis Bolk Instituut, Vogelbescherming. 132 p.
Download full text pdf, 10,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems
Agtmaal, M. van, G. Iepema, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems. Rapport 2018-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 32 p.
Download full text pdf, 3,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Planty Organic: Voortgang 2017
Burgt, G.J.H.M. van der, C. Rietema, M. Bus. 2018. Planty Organic: Voortgang 2017. Rapport 2018-009 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 37 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Oriënterende ammoniak- en methaanmetingen in de Kwatrijnstal
Deru, J.G.C., A. Hensen, D. van Dinther, A. Frumau, P. van den Bulk, H. Antonissen. 2018. Oriënterende ammoniak- en methaanmetingen in de Kwatrijnstal. Rapport 2018-021 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 29 p.
Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij
Deru, J.G.C., S. van de Goor, N.J.M. van Eekeren, A. de Vliegher, J. Pannecoucque, J. van Waes. 2018. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij: Proeven met rassen, zaaidichtheid en bemesting in Nederland en Vlaanderen. Rapport 2018 – 010 LbD. Louis Bolk Instituut i.s.m. ILVO, Bunnik. 19 p.
Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, N.J. Hoekstra, J. de Wit. 2018. Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven: Ruwvoerproductie, waterregulatie, klimaat en biodiversiteit. Rapport 2018-002 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 36 p.
Download full text pdf, 3,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat
Erisman, J.W., A.M. van Doorn. 2018. Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat. Rapport 2018-025 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 31 p.
DOI: 10.18174/460665
Download full text pdf, 2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld
Koopmans, C.J., T. te Grotenhuis, L. Janmaat. 2018. Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 16 p.
Download full text pdf, 5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Diverse rassen voor een smaakmarkt in Noord-Brabant
Nuijten, E., R. Groenen. 2018. Diverse rassen voor een smaakmarkt in Noord-Brabant: Uittesten en verwaarden. Rapport 2018-014 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 43 p.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Strooiselstalsystemen: ammoniak en andere emissies, dierwelzijn en mestkwaliteit
Pijlman MSc, J., G. Monteny, J. de Wit. 2018. Strooiselstalsystemen: ammoniak en andere emissies, dierwelzijn en mestkwaliteit. Rapport 2018-027 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 57 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets
Verloop, K., M. van Agtmaal, W. Bussink, N.J.M. van Eekeren, P. Groenendijk, S. Jansen, G. Noij, M. Zanen. 2018. Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets. Stichting Wageningen Research, Wageningen. 136 p.
Download full text pdf, 20,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied
Verloop, K., T. Verhoeff, J. Oenema, I. Hoving, B. Meerkerk, J. Huijsmans, G. Migchels, M. de Haan, N.J.M. van Eekeren. 2018. Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied: 25% reductie een haalbaar doel. Wageningen Livestock Research, Wageningen. 35 p.
Download full text pdf, 3,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Verkenning Kalf bij de Koe
Verwer, C., L. Daniels, A. Antonis, R. Ferwerda-van Zonneveld. 2018. Verkenning Kalf bij de Koe: een sectorbrede inventarisatie van kennis en ervaring rond het houden van kalveren bij de koe. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 64 p.
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Boeren voor Natuur: De ultieme natuurinclusieve landbouw?
Westerink, J., M. Plomp, F. Ottburg, M. Zanen, R. Schrijver. 2018. Boeren voor Natuur: De ultieme natuurinclusieve landbouw?: Lessen van vier pilotbedrijven en relevantie voor beleid. Wageningen UR en Louis Bolk Instituut, Wageningen. 126 p.
Download full text pdf, 9,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Participatie advies melkveehouderij Krimpenerwaard
Bestman, M.W.P., N.J.M. van Eekeren, A. de Zeeuw. 2017. Participatie advies melkveehouderij Krimpenerwaard. Rapport 2017-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Mogelijke oorzaken van een dalende opbrengst van witte klaver (Trifolium repens L.) in de tijd
Boer, H.C. de, N.J.M. van Eekeren. 2017. Mogelijke oorzaken van een dalende opbrengst van witte klaver (Trifolium repens L.) in de tijd. Wageningen Livestock Research en het Louis Bolk Instituut, Wageningen. 39 p.
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Planty Organic 5 jaar
Burgt, G.J.H.M. van der, C. Rietema, M. Bus. 2017. Planty Organic 5 jaar: evaluatie van bodemvruchtbaarheid, stikstofhuishouding en productie. Rapport 2017-037 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 40 p.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Maatregelen Natuurinclusieve landbouw
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, A. van Doorn, W. Geertsema, N. Polman. 2017. Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. Rapport 2017-024 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 50 p.
Download full text pdf, 4,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij
Goor, S. van de, N.J.M. van Eekeren, A. de Vliegher, J. Pannecoucque, B. Vandecasteele, J. van Waes. 2017. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij: Perspectieven van rassen en gewasrotatie in beeld. Rapport 2017-006 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden
Hoekstra, N.J., N.J.M. van Eekeren, G. Holshof, H. Rijneveld, K. van Houwelingen, F. Lenssinck. 2017. Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden: Eindrapportage 2015‐2016. Rapport 2017‐009 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 54 p.
Download full text pdf, 4,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Planty Organic: Voortgang 2016
Hospers-Brands, A.J.T.M., C. Rietema, M. Bus. 2017. Planty Organic: Voortgang 2016. Rapport 2017-002 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 37 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Trends in bodem- en gewaskwaliteit
Hospers-Brands, A.J.T.M., J.J.M. Staps, P. Voshol. 2017. Trends in bodem- en gewaskwaliteit: Literatuurstudie. Rapport 2017-018 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 25 p.
Download full text pdf, 0,72 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bio Duurzaam
Janmaat, L. 2017. Bio Duurzaam: Van goed naar beter. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 28 p.
Download full text pdf, 4,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biodiverse akkerbouw
Koopmans, C.J., J.W. Erisman, M. Zanen, B. Luske. 2017. Biodiverse akkerbouw: Verkenning van indicatoren voor agrobiodiversiteit in de akkerbouw. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 44 p.
Download full text pdf, 0,66 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?
Neijenhuis, F., C. Verwer, J. Verkaik. 2017. Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen? Louis Bolk Instituut, Driebergen. 66 p.
Download full text pdf, 5,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Duurzaam bodembeheer maïs: Maïs en Bodem jaarrapport 2016
Riemens, M., H. Huiting, J.G.C. Deru, H.A. van Schooten, R. van der Weide. 2017. Duurzaam bodembeheer maïs: Maïs en Bodem jaarrapport 2016. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 63 p.
Download full text pdf, 2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Van gepeperd naar gekruid grasland
Wagenaar, J., J. de Wit, A.J.T.M. Hospers-Brands, W.J.M. Cuijpers, N.J.M. van Eekeren. 2017. Van gepeperd naar gekruid grasland: Functionaliteit van kruiden in grasland. Rapport 2017‐022 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 44 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij
Wit, J. de, K. van Veluw. 2017. Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij: Minder koeien om binnen milieugrenzen te komen. Rapport 2017-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 26 p.
Download full text pdf, 480 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel
Zanen, M., G. Heusinkveld, F. Schuring, T. Verdonschot. 2017. Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel: Effecten op bodemvruchtbaarheid en diergezondheid. Rapport 2017-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 50 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Monitoring van functionele agrobiodiversiteit in de melkveehouderij: ontwikkeling van KPI’s
Zijlstra, J., P.W. Blokland, N.J.M. van Eekeren, G. Migchels, N. Polman, M.W.P. Bestman. 2017. Monitoring van functionele agrobiodiversiteit in de melkveehouderij: ontwikkeling van KPI’s. Rapport 2017-032 LbD. Wageningen Livestock Research. 50 p.
Download full text pdf, 3,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Uitval van bedrijfsmatig gehouden kippen door toedoen van roofvogels
Bestman, M.W.P. 2016. Uitval van bedrijfsmatig gehouden kippen door toedoen van roofvogels. Rapport 2016-005 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 58 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Wilde vogels in en bij kippenuitlopen in relatie tot beplanting en landschap
Bestman, M.W.P., J. Wagenaar. 2016. Wilde vogels in en bij kippenuitlopen in relatie tot beplanting en landschap. Rapport 2015-041 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.
Download full text pdf, 0,89 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument - expert judgement
Bestman, M.W.P., J.W. Erisman. 2016. Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument - expert judgement. Rapport 2015-052 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 33 p.
Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Woelen van blijvend grasland op een zandgrond
Boer, H. de, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren. 2016. Woelen van blijvend grasland op een zandgrond: effecten op bodemstructuur, beworteling en grasopbrengst. Wageningen UR, Livestock Research, Wageningen. 50 p.
Download full text pdf, 7,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Betere bestuivingsmix: De rol van gedomesticeerde en wilde bestuivers in de teelt van blauwe bes
Cuijpers, W.J.M., B.G.H. Timmermans. 2016. Betere bestuivingsmix: De rol van gedomesticeerde en wilde bestuivers in de teelt van blauwe bes. Rapport 2016-019 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 49 p.
Download full text pdf, 1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Goud van Oud Grasland
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema, B. Domhof. 2016. Goud van Oud Grasland: Bodemkwaliteit onder jong en oud grasland op klei. Rapport 2016-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2016-011 LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodemkwaliteit op veengrond
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, F. Lenssinck, J. Bloem. 2016. Bodemkwaliteit op veengrond: Effecten van drie maatregelen op een rij. Rapport 2016- 013 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2016- 013 LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, W.J.M. Cuijpers, J. de Wit. 2016. Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Planty Organic - Voortgang 2015
Hospers-Brands, A.J.T.M., T. Pollema, M. Bus. 2016. Planty Organic - Voortgang 2015. Rapport 2015-049 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 37 p.
Download full text pdf, 2,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Functionele biodiversiteit in de boomgaard
Luske, B. 2016. Functionele biodiversiteit in de boomgaard: Perspectief voor inpassing van kruidenranden op fruitteeltbedrijven. Rapport 2016-028 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Download full text pdf, 4,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf
Luske, B., L. Janmaat. 2016. Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf: Bijdragen van boer tot burger voor een bloeiend platteland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Werken aan diversiteit in tarwe en groenten
Nuijten, E., E.T. Lammerts van Bueren. 2016. Werken aan diversiteit in tarwe en groenten: Voor meer variatie op het veld, in het winkelschap en op het bord. Rapport 2016-030 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Duurzaam bodembeheer maïs: Maïs en Bodem jaarrapport 2015
Riemens, M., H. Huiting, J.G.C. Deru, H.A. van Schooten, R. van der Weide. 2016. Duurzaam bodembeheer maïs: Maïs en Bodem jaarrapport 2015. Wageningen University, Wageningen. 76 p.
Meer info

Aardappelkweekboek - praktijkhandboek voor de aardappelketen
Tiemens-Hulscher, M., J. Delleman, J. Eising, E.T. Lammerts van Bueren. 2016. Aardappelkweekboek - praktijkhandboek voor de aardappelketen. Aardappelwereld BV, Den Haag. 192 p.
Meer info

Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen
Timmermans, B.G.H., M.W.P. Bestman. 2016. Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen: Groeiseizoen 2015. Rapport 2016-008 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Opzet en effecten van kleinschalige zorg
Verwer, C., L.P.L. van de Vijver. 2016. Opzet en effecten van kleinschalige zorg. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 16 p.
Download full text pdf, 2,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Rode klaver als kippenvoer
Wit, J. de, M.W.P. Bestman, H. Corten. 2016. Rode klaver als kippenvoer: Onderzoeksresultaten 2015/2016. Rapport 2016-033 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 18 p.
Download full text pdf, 0,51 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc.


Stikstofbenutting van Sorghum
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van Sorghum. V-focus. maart, p. 12-14.
Download full text pdf, 3,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Rassenvergelijking van sorghum in Nederland en België in 2019
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren, J. Pannecoucque. 2020. Rassenvergelijking van sorghum in Nederland en België in 2019. V-focus. mei, p. 28-31.
Download full text pdf, 220 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Kleibagger als bodemverbeteraar
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, J. Pijlman MSc, R. van Uffelen, F. Lenssinck. 2020. Kleibagger als bodemverbeteraar: Veenverrijking met klei voor vermindering bodemdaling en CO2 emissie in de veenweiden. Bodem. april, p. 18-20.
Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster
Meer info

De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering
Doorn, A. van, D. Melman, J.W. Erisman, N.J.M. van Eekeren. 2020. De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering. Vakblad Natuur Bos Landschap. april 2020.
Download full text pdf, 0,51 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bacteriën en schimmels op melkveebedrijf in beeld
Eekeren, N.J.M. van, M. van Agtmaal, M.W.P. Bestman, S. Gomes, P. van Bodegom, N.A. Soudzilovskaia, E. Duijm, A. Speksnijder. 2020. Bacteriën en schimmels op melkveebedrijf in beeld. V-focus. september.
Download full text pdf, 210 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Vergroen landbouw door te sturen op indicatoren
Erisman, J.W., F.P.M. Verhoeven, N. Oerlemans. 2020. Vergroen landbouw door te sturen op indicatoren. Tijdschrift Milieu. september, p. 26-29.
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer
Hoekstra, N.J., N.J.M. van Eekeren. 2020. Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer. V-focus. maart, p. 16-19.
Download full text pdf, 250 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen ‘SABBATICAL YEAR’ met GROENBEMESTERS
Hondebrink MSc, M.A., K. Koop. 2020. Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen ‘SABBATICAL YEAR’ met GROENBEMESTERS. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 8 p.
Meer info

Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen: Ontwikkeling richting DUURZAME EN CHEMIE-VRIJE TEELT, met inzet van SPORENELEMENTEN
Hondebrink MSc, M.A., K. Koop. 2020. Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen: Ontwikkeling richting DUURZAME EN CHEMIE-VRIJE TEELT, met inzet van SPORENELEMENTEN. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 8 p.
Download full text pdf, 3,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen: COMPOST
Hondebrink MSc, M.A., K. Koop. 2020. Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen: COMPOST. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 8 p.
Download full text pdf, 5,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen
Hondebrink MSc, M.A., K. Koop. 2020. Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 4 p.
Download full text pdf, 5,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Productief kruidenrijk grasland biedt kans
Janssen MSc, P.W.L., J. Wagenaar, N.J.M. van Eekeren, H. Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans. V-focus. mei, p. 32-35.
Download full text pdf, 340 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw
Manhoudt, A., A. Jansma, G. Iepema, J. Wagenaar. 2020. Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw.
Download full text pdf, 0,51 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Stikstofbenutting verhogen in veenweiden
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren, W. Honkoop, K. van Houwelingen, G. van den Eertwegh. 2020. Stikstofbenutting verhogen in veenweiden. V-focus. januari, p. 30-34.
Download full text pdf, 200 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Leerbedrijf Warmonderhof: Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar?
Wit, J. de, G. Oomen, N.J.M. van Eekeren. 2020. Leerbedrijf Warmonderhof: Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar? V-focus. juli, p. 14-17.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Leerbedrijf Warmonderhof
Wit, J. de, G. Oomen, N.J.M. van Eekeren. 2020. Leerbedrijf Warmonderhof: Is een zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar en duurzaam? Ekoland. mei, p. 22-23.
Download full text pdf, 0,66 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren, P. Floris. 2019. Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei. V-focus. april, p. 40-42.
Download full text pdf, 160 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Stikstofbenutting van sorghum
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren. 2019. Stikstofbenutting van sorghum. V-focus. Februari 2019:12-14.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Test sorghumrassen op vier proeflocaties
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren, G. Kasper, J. Pannecoucque. 2019. Test sorghumrassen op vier proeflocaties. V-focus. april, p. 20-22.
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Voorweiden voor weidevogels
Hoekstra, N.J., J. de Wit, K. van Houwelingen, A. Manhoudt. 2019. Voorweiden voor weidevogels. V-focus. oktober 2019, p. 40-43.
Download full text pdf, 330 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Ontwikkeling biodiversiteitsmonitor akkerbouw: Waarderen van de bodem voor biodiversiteit
Koopmans, C.J., J.W. Erisman. 2019. Ontwikkeling biodiversiteitsmonitor akkerbouw: Waarderen van de bodem voor biodiversiteit. Bodem. 4:16-17.
Download full text pdf, 70 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Teelt en verwerking van oergranen
Luske, B. 2019. Teelt en verwerking van oergranen: resultaten van veld- en bakproeven met eenkoorn, emmer en rivettarwe. Ekoland. oktober, p. 23-25.
Download full text pdf, 0,82 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Invloed maaidatum op voederwaarde en opname
Pijlman MSc, J., J. de Wit, K. van Houwelingen, Y. Egas. 2019. Invloed maaidatum op voederwaarde en opname. V-focus. april, p. 36-39.
Download full text pdf, 320 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas
Pijlman MSc, J., M. Boeschoten, P. Brouwer, W. Joop, K. Bes. 2019. Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas. V-focus. , p. 32-35.
Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden
Rotterdam, D. van, J. Pijlman MSc, W. Honkoop, G. van den Eertwegh. 2019. Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden: Resultaten uit de proefpolder kringlooplandbouw. V-focus. augustus:16-19.
Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Regenwormen in Science
Rutgers, M., N.J.M. van Eekeren. 2019. Regenwormen in Science: Dier met de grootste totale biomassa ter wereld leeft vooral in gematigde gebieden. Bodem. December, p. 18-20.
Download full text pdf, 400 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Polyculturen in biologische fruitteelt
Tol, R. van, B. Luske. 2019. Polyculturen in biologische fruitteelt: Kan een mix van soorten en gewassen ziektes en plagen voorkomen? Ekoland. , p. 20-21.
Download full text pdf, 0,72 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede
Wit, J. de, A. Jansma, N.J.M. van Eekeren. 2019. Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede. V-focus. Februari 2019:16-18.
Download full text pdf, 190 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Verandering landgebruik voor bodemkwaliteit ook winstgevend voor intensieve bedrijven
Eekeren, N.J.M. van, J. de Wit, A. Evers, M. de Haan. 2018. Verandering landgebruik voor bodemkwaliteit ook winstgevend voor intensieve bedrijven. V-focus. juni, p. 32-34.
Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, M. van Agtmaal. 2018. Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond. V-focus. December, p. 16-17.
Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Op Schier start onze melkrevolutie
Erisman, J.W. 2018. Op Schier start onze melkrevolutie. Dagblad van het Noorden. 26 mei 2018, p. 14.
Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Inzaaien van kruiden in grasland
Janssen MSc, P.W.L., N.J. Hoekstra, N.J.M. van Eekeren, A. Jansma, G. Iepema, T. Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland. V-focus. December, p. 19-21.
Download full text pdf, 180 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Weerbare teeltsystemen
Koopmans, C.J., M.A. Hondebrink MSc, W.A.H. Rossing, A. Westhoek. 2018. Weerbare teeltsystemen: Maatschap Rozendaal experimenteert Met strokenteelt. Ekoland. mei, p. 31.
Download full text pdf, 0,63 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Agroforestry en het melkveebedrijf
Luske, B., N.J.M. van Eekeren. 2018. Agroforestry en het melkveebedrijf: Wat dragen voederbomen bij aan de mineralenkringloop? Ekoland. Februari:25-27.
Download full text pdf, 0,76 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Voederwaarde van verschillende voederbomen
Luske, B., N.J.M. van Eekeren. 2018. Voederwaarde van verschillende voederbomen. V-focus. , p. 35-37.
Download full text pdf, 190 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Voedselbeschikbaarheid voor weidevogels
Noordijk, J., B. Luske, R. Michels, E. Wennekens. 2018. Voedselbeschikbaarheid voor weidevogels: Automatische analyse van plakvallen. Tussen Duin en Dijk. juni.
Download full text pdf, 280 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Smaak of volume?
Nuijten, E. 2018. Smaak of volume?: Op zoek naar balans tussen opbrengst, smaak, kwaliteit en bewaarbaarheid. Ekoland. maart, p. 12-13.
Download full text pdf, 420 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Eigen rassen voor eigen markt
Nuijten, E. 2018. Eigen rassen voor eigen markt. Ekoland. september, p. 20-21.
Download full text pdf, 0,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?
Schouten, T., J. Bloem, R. de Goede, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru, M. Zanen, W. Sukkel, D. van Balen, G. Korthals, M. Rutgers. 2018. Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?: Veldexperimenten uitgelicht. Bodem. Juni, p. 20-23.
Download full text pdf, 90 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Opbouw organische stof met blijvend grasland
Wit, J. de, S. van de Goor, J. Pijlman MSc, N.J.M. van Eekeren. 2018. Opbouw organische stof met blijvend grasland. V-focus. , p. 32-34.
Download full text pdf, 210 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Schade door roofvogels bij uitloopkippen
Bestman, M.W.P. 2017. Schade door roofvogels bij uitloopkippen. Pluimveehouderij. 47e jaargang(4 mei):22-23.
Download full text pdf, 130 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Edith Lammerts van Bueren neemt afscheid
Daniels, L., L. Janmaat. 2017. Edith Lammerts van Bueren neemt afscheid: Van docent Biologische Teelt naar Hoogleraar Veredeling. Ekoland. november, p. 22-23.
Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij
Eekeren, N.J.M. van, S. van de Goor, A. de Vliegher, J. Pannecoucque, B. Vandecasteele, J. van Waes. 2017. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij: Perspectieven van rassen en gewasrotatie in beeld. V-focus. Juni 2017, p. 22-23.
Download full text pdf, 170 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde
Geurts, J., R. Vroom, C. Fritz, J. Pijlman MSc, M.W.P. Bestman, N.J.M. van Eekeren, K. van Houwelingen, F. Lenssinck. 2017. Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde. V-focus. December, p. 24-26.
Download full text pdf, 250 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen
Hoekstra, N.J., N.J.M. van Eekeren, K. van Houwelingen, F. Lenssinck, H. Rijneveld, G. Holshof. 2017. Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen. V-focus. April 2017, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,55 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Wat is beter: compost of bokashi?
Janmaat, L. 2017. Wat is beter: compost of bokashi? Ekoland. juni, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,65 MB; opent in nieuw venster
Meer info

De Noorderhoeve
Janmaat, L. 2017. De Noorderhoeve: Synergie houdt gemengd landbouwbedrijf gaande. Ekoland. april, p. 20.
Download full text pdf, 0,65 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biologisch met kunst en vliegwerk
Janmaat, L. 2017. Biologisch met kunst en vliegwerk: Verslag van een studiereis met glasgroentetelers naar Sicilië. Ekoland. maart, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,77 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Oirschot Organics houdt  van klein
Janmaat, L. 2017. Oirschot Organics houdt van klein: Gezocht en gewenst: jonge ondernemer voor de teelt van en klanten voor afname van minigroenten. Ekoland. maart, p. 17-19.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Teeltrecepten voor nieuwe rassen
Janmaat, L. 2017. Teeltrecepten voor nieuwe rassen: De strijd tegen phytophthora gaat altijd door, nieuwe rassen vragen extra aandacht van de telers. Ekoland. februari, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf: het project Bij, Boer en Burger.
Luske, B. 2017. Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf: het project Bij, Boer en Burger. Bijenhouden. 1:12-13.
Download full text pdf, 0,51 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Ervaringen met het ‘Kiemrad’
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren. 2017. Ervaringen met het ‘Kiemrad’: Zoektocht naar gekiemd graan als veevoer. V-focus. Februari, p. 22-23.
Download full text pdf, 250 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Lupine: Een gezond alternatief voor boer en burger
Prins, U., L.P.L. van de Vijver, P. Voshol. 2017. Lupine: Een gezond alternatief voor boer en burger. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.
Bestel prijs: €5; bestelnr:2017-003 LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 470 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bioimpuls juni 2017
Scholten, O., E.T. Lammerts van Bueren. 2017. Nieuwsbrief Bioimpuls juni 2017: BIOIMPULS-2 2015-2019: Een rijk palet aan phytophthora resistentiegenen voor bescherming van de aardappel in blad en knol.
Download full text pdf, 0,68 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Effect verandering landgebruik op emissies broeikasgassen
Vellinga, T., N.J.M. van Eekeren. 2017. Effect verandering landgebruik op emissies broeikasgassen. V-focus. April 2017, p. 38-39.
Download full text pdf, 210 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Leverbotbestrijding: risico’s & kansen
Verwer, C., J. Verkaik, F. Neijenhuis. 2017. Leverbotbestrijding: risico’s & kansen: Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren. Ekoland. juni, p. 24-25.
Download full text pdf, 0,65 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Gunstig voor bodem, plant, dier en product
Wagenaar, J., N.J.M. van Eekeren, J. de Wit. 2017. Gunstig voor bodem, plant, dier en product: Over de multifunctionele rol van kruiden in de kringloop van een melkveebedrijf. Ekoland. Juni, p. 20-21.
Download full text pdf, 0,77 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Functie van kruiden in kringloop melkveebedrijf
Wagenaar, J., N.J.M. van Eekeren, J. de Wit. 2017. Functie van kruiden in kringloop melkveebedrijf. V-focus. Augustus, p. 34-35.
Download full text pdf, 120 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Resultaten onderzoek bio ook interessant voor gangbaar
Bestman, M.W.P., C. Verwer, J. Heerkens. 2016. Resultaten onderzoek bio ook interessant voor gangbaar. Pluimveehouderij. 46:22-24.
Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Wilde vogels in de kippenuitloop
Bestman, M.W.P., J. Wagenaar. 2016. Wilde vogels in de kippenuitloop. Pluimveehouderij. 46:30-31.
Download full text pdf, 110 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Meten van voedsel voor weidevogelkuikens
Deru, J.G.C., J. Noordijk, B. Luske, E. Wennekens. 2016. Meten van voedsel voor weidevogelkuikens. Tussen Duin en Dijk. 1:14-16.
Download full text pdf, 0,92 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Weidevogelland moet wel worden bemest
Deru, J.G.C., N.J.M. van Eekeren, F. Lenssinck. 2016. Weidevogelland moet wel worden bemest. Friesch Dagblad. 19 mei.
Download full text pdf, 180 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden
Deru, J.G.C., N.J.M. van Eekeren, F. Lenssinck. 2016. Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden: Dikke fractie gescheiden drijfmest is alternatief voor ruige mest. V-focus. April:28-30.
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
Deru, J.G.C., N.J.M. van Eekeren, F. Lenssinck, J. Bloem. 2016. Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond. V-focus. Juni 2016:29-31.
Download full text pdf, 480 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Optimaal landgebruik voor bodemkwaliteit
Eekeren, N.J.M. van. 2016. Optimaal landgebruik voor bodemkwaliteit: 60% blijvend grasland en 20% grasklaver in rotatie met 20% snijmais. V-focus. December, p. 34-35.
Download full text pdf, 210 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Kansen voor oud grasland
Eekeren, N.J.M. van, G. Iepema, B. Domhof. 2016. Kansen voor oud grasland. V-focus. April:34-35.
Download full text pdf, 170 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Plant voedt bodem
Eekeren, N.J.M. van, L. Delanote, A. Beeckman, B. Vervisch. 2016. Plant voedt bodem: Uit onderzoek blijkt dat planten belangrijker zijn voor het voeden van de bodem dan bemesting. Ekoland. Maart 2016, p. 22-23.
Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit
Eekeren, N.J.M. van, S. van de Goor, J. de Wit, A. Evers, M. de Haan. 2016. Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit. V-focus. December, p. 36-37.
Download full text pdf, 170 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Louis Bolk Instituut 40 jaar: Denken in gezonde systemen
Erisman, J.W. 2016. Louis Bolk Instituut 40 jaar: Denken in gezonde systemen: Presentatie ter gelegenheid van jubileumsymposium d.d. 12 oktober 2016.
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Werken aan een natuurinclusieve landbouw of aan een landbouwinclusieve natuur
Erisman, J.W., N. Oerlemans, B.J. Koks. 2016. Werken aan een natuurinclusieve landbouw of aan een landbouwinclusieve natuur. Friesch Dagblad. 7 mei 2016.
Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Aanzienlijk verschil in productie tussen rode klaverrassen
Hoekstra, N.J., J. de Wit, N.J.M. van Eekeren. 2016. Aanzienlijk verschil in productie tussen rode klaverrassen: In het project Rode Klaver 2.0 zijn persistentie en productiviteit van rode klaver onderzocht. Ekoland. 2016:50-51.
Download full text pdf, 0,79 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Een slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver
Hoekstra, N.J., J. de Wit, N.J.M. van Eekeren. 2016. Een slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver. V-focus. , p. 28-30.
Download full text pdf, 0,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Mais bij de wortel aan gepakt
Hoekstra, N.J., N.J.M. van Eekeren, E. Visser, H. de Kroon. 2016. Mais bij de wortel aan gepakt. V-focus. , p. 24-26.
Download full text pdf, 0,86 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Koplopers in duurzaamheid
Janmaat, L. 2016. Koplopers in duurzaamheid: Tuinders en winkeliers nemen elkaar de maat. Ekoland. December, p. 32-33.
Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Cursus Demeter Voedingskwaliteit
Janmaat, L. 2016. Cursus Demeter Voedingskwaliteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 3 p.
Download full text pdf, 0,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Verdiepingscursus: Doorschakelen naar Demeter
Janmaat, L. 2016. Verdiepingscursus: Doorschakelen naar Demeter. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 2 p.
Download full text pdf, 0,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Snelle opschaling resistente aardappelrassen gewenst
Janmaat, L. 2016. Snelle opschaling resistente aardappelrassen gewenst: Natte periode actualiseert kwetsbaarheid voor phytophthera. Ekoland. Juli/augustus, p. 32-33.
Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eerlijk zaad als basis van biologische producten
Janmaat, L., E. Nuijten, E.T. Lammerts van Bueren. 2016. Eerlijk zaad als basis van biologische producten: Eosta neemt stelling en steunt veredeling zaadvaste rassen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Voedsel voor weidevogels
Jansma, A., J. de Wit. 2016. Voedsel voor weidevogels: Slootranden net zo interessant als kruidenrijk grasland? V-focus. Oktober, p. 30-32.
Download full text pdf, 430 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Terug naar de bodem: Interview met Jan Willem Erisman in de Volkskrant
Janssen, C., J.W. Erisman. 2016. Terug naar de bodem: Interview met Jan Willem Erisman in de Volkskrant: Groene landbouw: Biodiversiteit als beste basis voor het boerenbedrijf. Volkskrant. 16 april 2016.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Veredelaar moet ondergronds
Lammerts van Bueren, E.T. 2016. Veredelaar moet ondergronds. p. 32-33. In (ed.) Leve(n)de bodem – de basis onder ons bestaan. Cahier Biowetenschappen Maatschappij, kwartaal 3, 2016. Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, Den Haag.
Download full text pdf, 90 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Biolmpuls geeft nieuwe stimulans aan kleine kwekers systeem
Lammerts van Bueren, E.T., A.J.T.M. Hospers-Brands, J. Delleman, L. Hanse. 2016. Biolmpuls geeft nieuwe stimulans aan kleine kwekers systeem: Kweekspecial van Aardappelwereld Magazine. Aardappelwereld Magazine. Oktober 2016.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Organic 3.0
Lammerts van Bueren, E.T., L. Janmaat. 2016. Organic 3.0. Ekoland. Januari, p. 18-19.
Download full text pdf, 0,89 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Hevige phytophthora-uitbraak 2016 benadrukt noodzaak resistente rassen
Lammerts van Bueren, E.T., R. Hutten, C. Engelen. 2016. Hevige phytophthora-uitbraak 2016 benadrukt noodzaak resistente rassen. Aardappelwereld Magazine. 9:32-33.
Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Agroforestry nieuws 5
Luske, B. 2016. Agroforestry nieuws 5. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Agroforestry nieuws 4
Luske, B. 2016. Agroforestry nieuws 4. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 200 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Met bomen meer bijen
Luske, B., L. Janmaat. 2016. Met bomen meer bijen: Bomen en struiken terug op het landbouwbedrijf. Ekoland. oktober, p. 20-21.
Download full text pdf, 0,81 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Voederbieten
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren, G. Hilhorst, L. Gerner, T. van Kessel. 2016. Voederbieten: Minder stikstofverliezen na scheuren grasland. V-focus. April:32-33.
Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Meer aandacht voor mineralenvoorziening
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren, J. Wagenaar, J. de Wit. 2016. Meer aandacht voor mineralenvoorziening. V-focus. Juni 2016, p. 37-39.
Download full text pdf, 380 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Fytaforce en N-opname gras op veenbodem
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren, P. Parren. 2016. Fytaforce en N-opname gras op veenbodem. V-focus. December, p. 32-33.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zoektocht naar de betere boon
Prins, U. 2016. Zoektocht naar de betere boon: Moderne consument vraagt om nieuwe plantaardige eiwitproducten. Ekoland. Maart 2016, p. 10-11.
Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Waardevolle Landbouw
Staps, J.J.M. 2016. Waardevolle Landbouw. De Helling. Herfst 2016.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide
Timmermans, B.G.H., J. Wagenaar, N.J.M. van Eekeren. 2016. Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide. V-focus. December, p. 29-31.
Download full text pdf, 0,53 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Klimaatrichtlijnen op basis welzijnsonderzoek
Vicca, J., W. Govaerts, C. Verwer. 2016. Klimaatrichtlijnen op basis welzijnsonderzoek: Lichtintensiteit kan op veel melkgeitenbedrijven verbeterd worden. V-focus. April:40-41.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Sorghum: derde gewas met potentie
Wit, J. de, N.J.M. van Eekeren. 2016. Sorghum: derde gewas met potentie. V-focus. Juni 2016, p. 32-33.
Download full text pdf, 3,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie
Wit, J. de, R. de Adelhart Toorop. 2016. Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie: ‘Climatecafé’ evalueert samenwerking akkerbouwbouw- en veeteeltbedrijven. Ekoland. December, p. 20-21.
Download full text pdf, 0,77 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Meer krachtvoer economisch vaak aantrekkelijk
Wit, J. de, S. van de Goor. 2016. Meer krachtvoer economisch vaak aantrekkelijk: Voor grondgebondenheid aanvullende norm nodig. Ekoland. December, p. 24-26.
Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Werken met de Kringloopwijzer
Wit, J. de, S. van de Goor, N.J.M. van Eekeren. 2016. Werken met de Kringloopwijzer: KLW brengt lage mineraaloverschotten in bio melk veehouderij in beeld. Ekoland. september, p. 26-27.
Download full text pdf, 0,72 MB; opent in nieuw venster
Meer info


Naar:
Zoekscherm |
Artikelen in wetenschappelijke journals (1)
Proceedings etc. (1) Brochures, boeken & rapporten (74) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (98)Alle publicaties


Klik hier voor een complete lijst van alle publicaties

U vindt hier meer dan 2.000 publicaties van medewerkers van het Louis Bolk Instituut. De zoekresultaten zijn opgedeeld in 1) artikelen in wetenschappelijke journals; 2) congresbijdragen, proceedings etc; 3) boeken en rapporten, en 4) overig, zoals artikelen in vakmedia. De meeste publicaties kunt u direct downloaden vanaf onze site.

Op dit moment is het niet mogelijk om publicaties rechtstreeks via de website te bestellen. U kunt in plaats daarvan een e-mail met daarin de door u gewenste publicatie(s) en uw gegevens sturen naar info@louisbolk.nl. Excuses voor het ongemak..


Zoek publicaties

Vul één of meerdere zoekterm(en) in:
en/of zoek per thema:
Vergroot selectie
Ook publicaties ouder dan 5 jaar
Verklein selectie
Alleen wetenschappelijke publicaties
Alleen bestelbare publicaties
Alle talen
Alleen Nederlandstalige publicaties
Alleen Engelstalige publicaties