Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wit, J. de, N.J.M. van Eekeren, W. Honkoop, J. Pijlman MSc. 2020. De waarde van vaste mest: Quick scan mest en natuur in de Krimpenerwaard. Rapport 2020-020 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 20 p.

Aantal pagina's: 20

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,2 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Jeroen Pijlman


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: De waarde van vaste mest: Quick scan mest en natuur in de Krimpenerwaard

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport is een quick scan over de inzetbaarheid van mest in relatie tot verschillende  natuurtypes in de Krimpenerwaard. Deze quick scan is geschreven naar aanleiding van vragen vanuit de stuurgroep van het programma Trots op Krimpenerwaard en de Gemeente  Krimpenerwaard. In de quick scan is specifieke aandacht besteed aan verschillende vormen van en alternatieven voor vaste mest of ruige mest, aangezien dit mesttype een bijzondere plaats inneemt binnen het (agrarisch) natuurbeheer; indien bemesting is toegestaan, wordt vaak expliciet ruige (stal)mest genoemd.

Deze quick scan is uitgevoerd in het kader van de Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard. In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor de landbouw op veen. De Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard is een initiatief van de gemeente Krimpenerwaard, en wordt ondersteund door de Provincie Zuid-Holland.


Trefwoorden in Nederlands: Proeftuin Krimpenerwaard, mest, biomassa, composteren, natuur, agrarisch natuurbeheer
De waarde van vaste mest