Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Janssen MSc, P.W.L., J. Wagenaar, N.J.M. van Eekeren, H. Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans. V-focus. mei, p. 32-35.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 340 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Pedro W.L. Janssen MSc;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Productief kruidenrijk grasland biedt kans

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vanwege de belangstelling voor het introduceren van kruidenrijk grasland is de afgelopen jaren gekeken naar verschillende teeltaspecten ervan. De productie, samenstelling, bodemkwaliteit en onkruiddruk van een aantal mengsels is op verschillende locaties onder de loep genomen. Resultaten van proeven binnen de POP3-projecten ‘Krachtige Kruiden Overijssel’ en ‘Soortenrijk grasland Limburg’ laten de kansen zien van verschillende graskruidenmengsels.


Trefwoorden in Nederlands: graskruidenmengsels, kruidenrijk grasland, telen, bodem
Productief kruidenrijk grasland biedt kans