Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Koopmans, C.J., M.A. Hondebrink MSc, W.A.H. Rossing, A. Westhoek. 2018. Weerbare teeltsystemen: Maatschap Rozendaal experimenteert Met strokenteelt. Ekoland. mei, p. 31.

Aantal pagina's: 1

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,63 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Merel A. Hondebrink, MSc;
Dr. ir. Chris J. Koopmans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Weerbare teeltsystemen: Maatschap Rozendaal experimenteert Met strokenteelt

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Maatschap Rozendaal is ervaren in het biologisch telen. Vanaf 2020 gaan de broers het dubbele aantal hectares (totaal 44 ha) bewerken omdat ze het bedrijf van de schoonouders van Hans overnemen. Als nieuwe uitdaging gaan Jan en Hans Rozendaal experimenteren met strokenteelt.


Trefwoorden in Nederlands: biologisch telen, strokenteelt, proefvelden, diversiteit, akkerbouw
Weerbare teeltsystemen