Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, T. Visser. 2019. Memo: Invulling Kruidenrijk grasland: Definitie, randvoorwaarden en borging. Rapport 2019-018 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.

Aantal pagina's: 38

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Memo: Invulling Kruidenrijk grasland: Definitie, randvoorwaarden en borging

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biodiversiteit in en om het boerenland en de rol die melkveehouders daarbij spelen, krijgt steeds meer aandacht. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor kruidenrijk grasland.

Voor implementatie van de indicator kruidenrijk grasland is nodig:

  1. Een beschrijving van de relatie tussen KPI en biodiversiteit
  2. Een heldere definitie van kruidenrijk grasland met wetenschappelijke onderbouwing voor impact op biodiversiteit.
  3. Handvatten voor de methode van borging en schouw
  4. Advies over beheer van kruidenrijk grasland en indien nodig overgangsbeheer naar kruidenrijk grasland

Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research zijn gevraagd deze punten te beschrijven in voorliggende memo.


Trefwoorden in Nederlands: kruidenrijk grasland, biodiversiteit, boerenland, melkveehouders, weidevogels, functionele agrobiodiversiteit, biodiversiteitsmonitor
Memo: Invulling Kruidenrijk grasland