Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Rutgers, M., N.J.M. van Eekeren. 2019. Regenwormen in Science: Dier met de grootste totale biomassa ter wereld leeft vooral in gematigde gebieden. Bodem. December, p. 18-20.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 400 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Regenwormen in Science: Dier met de grootste totale biomassa ter wereld leeft vooral in gematigde gebieden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uit de eerste wereldwijde inventarisatie van regenwormen blijkt dat de grootste aantallen regenwormen voorkomen in de gematigde gebieden. Deze verdeling over de wereld is tegengesteld aan die van bovengrondse organismen, die in de tropische gebieden pieken. In het tijdschrift Science legt een grote groep onderzoekers uit dat als gevolg van deze verdeling klimaatverandering een grote impact kan hebben op regenwormen en het functioneren van de bodem. Een consortium van RIVM, NIOO, WUR, Louis Bolk Instituut, Wageningen Environmental Research en Eurofins heeft bijgedragen met gegevens van de Europese en Nederlandse regenwormenkaarten.


Trefwoorden in Nederlands: Regenwormen, klimaatverandering, bodem, biomassa, bioturbatie
Regenwormen in Science