Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Luske, B., E. Nuijten. 2019. Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem: Met een casus over De teelt en verwerking van ‘oergranen’ afkomstig van natuurakkers. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 28 p.

Aantal pagina's: 28

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 14,8 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Diversifood

Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2019-020-LbP; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Boki Luske


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem: Met een casus over De teelt en verwerking van ‘oergranen’ afkomstig van natuurakkers

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De uitgangsmaterialen, zaden, zijn een belangrij­ke basis van plantaardige voedselsystemen. Binnen Diversifood (2015-2019) is gewerkt met heterogene uitgangsmaterialen, zoals populaties en landrassen, met als doel om diversiteit binnen gewassen te sti­muleren en om lokale, biologische voedselsystemen te ontwikkelen. Het selectieproces was daarbij open­baar, zodat boeren en tuinders vrije toegang hadden tot de zaden. In deze brochure leest u over de ach­tergronden van het Diversifood-project en over de resultaten van veldproeven met eenkoorn, emmer- en rivettarwe, afkomstig uit Europese zadenbanken.


Trefwoorden in Nederlands: landrassen, korte ketens, brood, natuurinclusieve landbouw, participatief onderzoek, zaden
Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem