Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Koopmans, C.J., G.J.H.M. van der Burgt. 2019. Naar een natuurinclusieve akkerbouw: Meten en waarderen: de Biodiversiteitsmonitor. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 12 p.

Aantal pagina's: 12

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. G.J.H.M. van der Burgt;
Dr. ir. Chris J. Koopmans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Naar een natuurinclusieve akkerbouw: Meten en waarderen: de Biodiversiteitsmonitor

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De brochure ‘Naar een natuurinclusieve akkerbouw’ geeft een eerste aanzet hoe meten en waarderen met een Biodiversiteitsmonitor, de biodiversiteit in de akkerbouw kan versterken. Vanuit het conceptueel kader voor biodiversiteit, eerder ontwikkeld door het LBI samen met Friesland Campina, WNF en de Rabobank, wordt een overzicht gegeven van mogelijke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’S) voor de akkerbouw die resultaten meetbaar maken. Ook vormen ze de basis voor het waarderen en belonen van biodiversiteitsmaatregelen in de akkerbouw. Er dient echter nog veel te gebeuren voordat een operationele Biodiversiteitsmonitor akkerbouw bestaat op basis waarvan waardering en financiële méérwaarde voor de akkerbouw vrijgemaakt kan worden. Hiervoor geeft de brochure een routekaart om versterking van de biodiversiteit in beweging te krijgen.


Trefwoorden in Nederlands: Biodiversiteit, akkerbouw, Kringloop landbouw, monitor, bodem
Naar een natuurinclusieve akkerbouw