Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Verloop, K., T. Verhoeff, J. Oenema, I. Hoving, B. Meerkerk, J. Huijsmans, G. Migchels, M. de Haan, N.J.M. van Eekeren. 2018. Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied: 25% reductie een haalbaar doel. Wageningen Livestock Research, Wageningen. 35 p.

Aantal pagina's: 35

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 3,2 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied: 25% reductie een haalbaar doel

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Er ligt een aanzienlijke taak voor de zuivelsector om de ammoniakemissie te verlagen; in 2016 was de ammoniakemissie 29% hoger dan het niveau van 41,9 miljoen kg dat in 2020 bereikt zal moeten worden. Het doel van deze studie is om de haalbare reductie van de ammoniakemissie uit
melkveebedrijven in het westelijk veenweidegebied aan te geven met 25% reductie als richtsnoer. De studie omvat analyse van:

  • de mogelijke strategieën en maatregelen;
  • de spreiding van de ammoniakemissie uit bedrijven in het veengebied;
  • de ontwikkeling op 10 voorloperbedrijven in de Proeftuin Veenweiden die zich hebben ingezet op verlagen van de ammoniakemissie.

Trefwoorden in Nederlands: ammoniakemissie, melkveebedrijven, Proeftuin Veenweiden, KringloopWijzer, mest
Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied