Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, M. van Agtmaal. 2018. Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond. V-focus. December, p. 16-17.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Maaike van Agtmaal;
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een niet-kerende grondbewerking vermindert de afbraak van organische stof en vertraagt de schade aan bodemleven. Met name de teelt van mais op zand in vruchtwisseling met grasland en grasklaver lijkt hiervan te kunnen profiteren.


Trefwoorden in Nederlands: niet-kerende grondbewerking, organische stof, bodemleven, mais, grasland, grasklaver,
Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond