Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Schouten, T., J. Bloem, R. de Goede, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru, M. Zanen, W. Sukkel, D. van Balen, G. Korthals, M. Rutgers. 2018. Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?: Veldexperimenten uitgelicht. Bodem. Juni, p. 20-23.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 90 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?: Veldexperimenten uitgelicht

Abstract / samenvatting in Nederlands:

En de boer hij ploegde voort. Algemeen wordt aangenomen dat ploegen noodzakelijk is om de bodem geschikt te maken voor een optimale gewasproductie. Maar ploegen versnelt de afbraak van organische stof en verandert het bodemleven. In deze bijdrage worden ervaringen met acht veldexperimenten gebruikt om effecten op biodiversiteit en gerelateerde bodemecosysteemdiensten in te schatten. Welke lessen kunnen we leren, en kan de landbouw ook zonder ploegen?


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, bodemleven, gewasproductie, ploegen, organische stof, biodiversiteit, bodemecosysteemdiensten, veldexperimenten
Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?