Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Luske, B., B.G.H. Timmermans, M. Zanen, R. Bruinenberg, U. Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon: Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur. Rapport 2018-012 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 35 p.

Aantal pagina's: 35

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Riekje Bruinenberg ;
Ir. Boki Luske ;
Ir. Udo Prins ;
Dr. Bart G.H. Timmermans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon: Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit is de rapportage van de nulmeting van het bodemleven in het Buijtenland van Rhoon. In het kader van de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR) zal dit gebied de komende jaren omgevormd worden naar hoogwaardige akkernatuur.

Deze nulmeting van het bodemleven in het Buijtenland van Rhoon sluit aan op de nulmeting van de flora in het gebied uitgevoerd door Natuurbalans, van de insecten uitgevoerd door EIS Kenniscentrum Insecten en vogeltellingen uitgevoerd door de Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Om een goed beeld te hebben van de bodem die drager is en zal zijn van het landschap, heeft de Provincie Zuid-Holland het Louis Bolk Instituut gevraagd om de uitgangssituatie van het bodemleven in kaart te brengen. Daarbij zijn metingen verricht in de Zegenpolder, de Molenpolder en de Portlandpolder.


Trefwoorden in Nederlands: Bodemkwaliteit, bodemleven, natuurinclusieve landbouw, nematoden, macrofauna, akkernatuur
Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon