Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Deru, J.G.C., S. van de Goor, N.J.M. van Eekeren, A. de Vliegher, J. Pannecoucque, J. van Waes. 2018. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij: Proeven met rassen, zaaidichtheid en bemesting in Nederland en Vlaanderen. Rapport 2018 – 010 LbD. Louis Bolk Instituut i.s.m. ILVO, Bunnik. 19 p.

Aantal pagina's: 19

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij: Proeven met rassen, zaaidichtheid en bemesting in Nederland en Vlaanderen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Sorghum is een gewas dat qua groeiwijze en teelt lijkt op maïs. Sorghum als derde gewas op een melkveebedrijf kan de rotatie met maïs verruimen en nadelen van continuteelt maïs zoals opbouw van bodemgebonden ziekten, resistentie bij onkruiden en bodemverdichting mogelijk voorkomen. In dit onderzoek worden de perspectieven van sorghum in vergelijking met maïs voor Nederland en Vlaanderen in beeld gebracht. In 2017 zijn rassen/lijnen vergeleken en effecten van zaaidichtheid en bemesting onderzocht op productie en voederwaarde.


Trefwoorden in Nederlands: Sorghum, mais, melkveebedrijf, combinatie, bodemgebonden ziektes, continuteelt, gewasrotatie
Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij