Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, A. van Doorn, W. Geertsema, N. Polman. 2017. Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. Rapport 2017-024 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 50 p.

Aantal pagina's: 50

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 4,5 MB; opent in nieuw venster

Engelse versie

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Natuurinclusieve landbouw werkt positief op de biodiversiteit en het milieu op en rondom landbouwbedrijven. Agrariërs die natuurinclusief willen boeren, moeten daarvoor op korte termijn investeringen doen, bijvoorbeeld in machines en de inrichting van hun bedrijf. Maar op langere termijn plukt de boer er de financiële baten van. Winst voor boer èn maatschappij dus. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research, in opdracht van het ministerie van EZ.


Trefwoorden in Nederlands: Natuurinclusieve landbouw, milieu, biodiversiteit, verduurzaming, klimaat, bedrijfseconomische aspecten, akkerbouw, melkveehouderij
Maatregelen Natuurinclusieve landbouw