Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Hoekstra, N.J., N.J.M. van Eekeren, K. van Houwelingen, F. Lenssinck, H. Rijneveld, G. Holshof. 2017. Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen. V-focus. April 2017, p. 30-31.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,55 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Dr. ir. Nyncke J. Hoekstra


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het westelijk Veenweidegebied worden nog veel koeien (90 procent) geweid, maar ook hier staat weidegang onder druk: Er is een toename van het aantal bedrijven dat overschakelt naar een melkrobot (AMS). Bovendien neemt door bedrijfsuitbreiding het aantal koeien per hectare huiskavel toe. Daarnaast heeft het gebied een aantal ‘natuurlijke handicaps’ die van invloed zijn op beweiding, zoals de typische verkaveling (langgerekte, serieel gepositioneerde percelen, lange kavelpaden en vele slootjes) en de bodem met zijn lage draagkracht.


Trefwoorden in Nederlands: Veenweidegebied, weidegang, melkrobot, bedrijfsuitbreiding, melkvee
Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen