Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Hoekstra, N.J., N.J.M. van Eekeren, G. Holshof, H. Rijneveld, K. van Houwelingen, F. Lenssinck. 2017. Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden: Eindrapportage 2015‐2016. Rapport 2017‐009 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 54 p.

Aantal pagina's: 54

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 4,6 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Dr. ir. Nyncke J. Hoekstra


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden: Eindrapportage 2015‐2016

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het westelijk Veenweidegebied worden nog veel koeien (90%) geweid, maar ook hier staat weidegang onder druk. Er is een toename van het aantal bedrijven dat overschakelt naar melkrobot (AMS systeem). Bovendien neemt door bedrijfsuitbreiding het aantal koeien per hectare huiskavel toe. Daarnaast heeft het gebied een aantal ‘natuurlijke handicaps’ die van invloed zijn op beweiding zoals de typische verkaveling (langgerekte, serieel gepositioneerde percelen, lange kavelpaden en vele slootjes) en de bodem met haar lage draagkracht.

Het doel van dit onderzoek is om te vergelijken welk beweidingssysteem zich in het veenweidegebied het beste leent voor robotmelken bij een klein huiskavel en een maximale melkproductie per ha uit gras.


Trefwoorden in Nederlands: Veenweiden, melkvee, melkrobot, bedrijfsuitbreiding, koeien, melkproductie
Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden