Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van. 2016. Optimaal landgebruik voor bodemkwaliteit: 60% blijvend grasland en 20% grasklaver in rotatie met 20% snijmais. V-focus. December, p. 34-35.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 210 kB; opent in nieuw venster

Lees ook het artikel: Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Optimaal landgebruik voor bodemkwaliteit: 60% blijvend grasland en 20% grasklaver in rotatie met 20% snijmais

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bodemkwaliteit staat breed in de belangstelling. Keuzes in landgebruik spelen een belangrijke rol in de verbetering van de bodemkwaliteit op een melkveebedrijf. Aan de hand van de resultaten van een langjarige proef in België worden enkele effecten weergegeven van landgebruik (grasland en bouwland) op de zes elementen van bodemkwaliteit: organische stof, bodemchemie, bodemstructuur, beworteling, bodemleven en waterhuishouding. Deze zes elementen zijn niet alleen van belang voor de gewasproductie, maar ook vanwege maatschappelijke wensen zoals biodiversiteit en waterregulatie.


Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, melkveebedrijf, landgebruik, organische stof, bodemchemie, bodemstructuur, beworteling, bodemleven, waterhuishouding
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Optimal land use for soil quality: 60% permanent grassland and 20% grass-clover in rotation with 20% silage maize

Abstract / summary in English:

Soil quality is a topic of broad interest. Land use choices play an important role in improving soil quality on dairy farms. This article presents the results of a long-term field study in Belgium, analysing the effects of dairy farming land use (grassland and arable land) on six elements of soil quality: soil organic matter, soil chemistry, soil structure, crop rooting, soil biota and soil hydrology. These elements are not only important for crop production, but are also relevant for societal objectives such as biodiversity conservation and water regulation.


Keywords in English: soil quality, dairy farming, land use, soil organic matter, soil chemistry, soil structure, crop rooting, soil biota, water regulation
Optimaal landgebruik voor bodemkwaliteit