Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Prins, U. 2016. Zoektocht naar de betere boon: Moderne consument vraagt om nieuwe plantaardige eiwitproducten. Ekoland. Maart 2016, p. 10-11.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Zoektocht naar de betere boon: Moderne consument vraagt om nieuwe plantaardige eiwitproducten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ons moderne op dierlijk voedsel gebaseerde eetpatroon vraagt om een transitie naar plantaardige eiwitten. De weg terug naar capucijners en bruine bonen is echter niet gemakkelijk. Dus zoekt Louis Bolk Instituut in Europees verband naar nieuwe plantaardige eiwitproducten.


Trefwoorden in Nederlands: lupine, plantaardige eiwitten, veredeling, Protein-2-Food (P2F), veldbonen, vleesvervanger, gezondheid
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: In search of the better bean: Modern consumers ask for new plant protein products

Abstract / summary in English:

Our modern diet is heavily based on animal products and requires a shift towards plant-based proteins. However, going back to peas and beans is not easy. The Louis Bolk Institute, together with European research partners, is therefore searching for new plant protein products.


Keywords in English: lupin, plant proteins, plant breeding, Protein-2-Food (P2F), field beans, meat replacement, health
Zoektocht naar de betere boon