Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Eekeren, N.J.M. van, L. Delanote, A. Beeckman, B. Vervisch. 2016. Plant voedt bodem: Uit onderzoek blijkt dat planten belangrijker zijn voor het voeden van de bodem dan bemesting. Ekoland. Maart 2016, p. 22-23.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Plant voedt bodem: Uit onderzoek blijkt dat planten belangrijker zijn voor het voeden van de bodem dan bemesting

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de biologische landbouw wordt vaak gezegd dat je eerst de bodem moet voeden en dat zo vanzelf de plant wordt gevoed. Uit onderzoek komt echter steeds duidelijker naar voor dat de plant zelf een zeer belangrijke rol speelt bij het voeden van de bodem. Daarmee is de cyclus gewas>beworteling>bodemleven>bodem>gewas weer rond.
 


Trefwoorden in Nederlands: biologisch, landbouw, bodem, beworteling, planten, voeden, organische mest, wortelexudaten, bemesting
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Plants feed the soil: Research shows that plants are more important for feeding the soil than fertilizers

Abstract / summary in English:

In organic agriculture it is often said that you have to feed the soil, rather than the plants. However, research increasingly shows that plants themselves play a key role in feeding the soil. This way, the cycle is closed: crop > rooting > soil life > soil > crop.


Keywords in English: organic, agriculture, soil, rooting, plants, feeding the soil, organic manure, root exudates, soil fertilisation
Plant voedt bodem