Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Boer, H. de, B. Philipsen, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren. 2016. Volvelds woelen verdicht grasland op zand: Betere bodemstructuur en beworteling, nog geen hogere grasopbrengst. V-focus. Juni 2016, p. 26-28.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 490 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document:

Abstract / summary in :

Verdichting van de bodem kan de grasopbrengst en -kwaliteit verminderen door negatieve effecten op de beworteling en de activiteit van het bodemleven. Bij minder en meer oppervlakkige beworteling spoelen nutriënten zoals stikstof (N) al snel tot beneden de wortelzone, waardoor hun benutting laag is. Ook kan de droogtegevoeligheid van grasland toenemen, waardoor de opbrengst daalt, de botanische samenstelling verslechtert en het grasland eerder vernieuwd moet worden.


Keywords in : bodem, stikstof, bodemverdichting, wortelzone, grasland. woelen, volvelds
Volvelds woelen verdicht grasland op zand