Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Deru, J.G.C., N.J.M. van Eekeren, F. Lenssinck. 2016. Weidevogelland moet wel worden bemest. Friesch Dagblad. 19 mei.


Soort document: Krantenartikel

Download full text pdf, 180 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Joachim G.C. Deru;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Weidevogelland moet wel worden bemest

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De mate waarin grasland geschikt is voor weidevogels, is sterk afhankelijk van de bemesting die wordt toegepast. Bij een proef bij Utrecht zijn de gevolgen onderzocht van zes verschillende mestsoorten én van het onbemest laten van het land.


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, weidevogels, mest, mestsoorten, dikke fractie, Strooiselbewonende regenwormen, ruige mest
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Meadow bird conservation areas do need manure

Abstract / summary in English:

The degree to which grasslands are suitable habitat for meadow birds strongly depends on the type of manure applied. A field experiment near Utrecht compared the effects of six different types of manure and the effect of leaving fields unfertilised.


Keywords in English: soil, meadow birds, manure, manure types, solid fraction, litter-dwelling earthworms, raw manure
Weidevogelland moet wel worden bemest