Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Pijlman MSc, J., N.J.M. van Eekeren, G. Hilhorst, L. Gerner, T. van Kessel. 2016. Voederbieten: Minder stikstofverliezen na scheuren grasland. V-focus. April:32-33.


Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Jeroen Pijlman


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Voederbieten: Minder stikstofverliezen na scheuren grasland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen het hoogst bij maisteelt op gescheurd grasland. In de Kennisgroep Bodem van het project heeft melkveehouder Arjan Freriks de handschoen opgepakt om dit probleem op te lossen met de teelt van voederbieten


Trefwoorden in Nederlands: bodem, stikstof, mineralen, melkveehouderij, voederbieten, vruchtbaarheid, maisteelt, teelt, vervoedering, gescheurd grasland, krachtvoergebruik, ruwvoer
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Growing fodder beets helps to reduce nitrogen losses from ploughed grassland

Abstract / summary in English:

Within the framework of the project Vruchtbare Kringloop ("The fruits of nutrient cycling"), 250 dairy farms in the Dutch province of Gelderland are improving their nutrient use efficiency and reducing nutrient losses to surface water and groundwater. In terms of nitrogen, losses are highest from maize grown on newly ploughed grassland. Dairy farmer Arjan Freriks is trying to solve this problem by growing fodder beets instead.


Keywords in English: soil, nitrogen, nutrients, dairy farming, fodder beets, soil fertility, maize, cultivation, fodder-making, silaging, ploughed grassland, grassland, feed concentrate, fodder
Voederbieten