Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Hoekstra, N.J., N.J.M. van Eekeren, E. Visser, H. de Kroon. 2016. Mais bij de wortel aan gepakt. V-focus. , p. 24-26.


Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,86 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Dr. ir. Nyncke J. Hoekstra


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Mais bij de wortel aan gepakt

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Om P-deficiëntie in jonge maisplanten te voorkomen, werd vaak een startgift van P-kunstmest in de rij gegeven. Fosfaatkunstmest mag echter door melkveehouders met derogatie niet meer worden toegepast. In de praktijk wordt op verschillende manieren gezocht hoe via rijenbemesting of zaaitechniek de mest naar de plant kan worden gebracht of juist de plant naar de mest. In onderliggend onderzoek, gefinancierd door ZuivelNL, is gekeken hoe we de wortelontwikkeling van de maisplant zo kunnen sturen en stimuleren, dat het aanwezige fosfaat in de bodem door de jonge plant snel door de wortels kan worden opgenomen.


Trefwoorden in Nederlands: fosfaat, deficienties, maisplanten, kunstmest, melkveehouders, wortelontwikkeling, bemesten, biostimuli, EUROOT, rijenbemesting, zaaitechniek
Mais bij de wortel aan gepakt