Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Hoekstra, N.J., J. de Wit, N.J.M. van Eekeren. 2016. Een slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver. V-focus. , p. 28-30.


Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,9 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Dr. ir. Nyncke J. Hoekstra


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Een slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Afgelopen jaar was het zaad voor rode klaver niet aan te slapen. Dit had gedeeltelijk te maken met de invulling van de vergroening, maar kwam ook doordat veehouders steeds meer de kracht van rode klaver in stikstofbinding, eiwitgehalte en productiepotentieel beginnen te waarderen. Hierbij is ook rassenkeuze belangrijk. Met name de persistentie van rode klaver is een belangrijk kenmerk. In het vierjarige project Rode Klaver 2.0, gefinancieerd door ZuivelNL en de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, is dit onderzocht.


Trefwoorden in Nederlands: Rode klaver, stikstofbinding, vergroening, eiwitgehalte, landbouw, melkveehouderij, zandgrond. veredeling, persistentie, voederwaarde
Een slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver