Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Janmaat, L., B. Luske. 2015. Bijen horen er bij: Bijen zorgen voor de vruchtzetting en verrijken het leven op het boerenbedrijf. Ekoland. september 2015, p. 14-15.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Leen Janmaat;
Ir. Boki Luske


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bijen horen er bij: Bijen zorgen voor de vruchtzetting en verrijken het leven op het boerenbedrijf

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bijen zijn onlosmakelijk verbonden met de landbouw. Ze zorgen voor de bestuiving en dus  vruchtzetting, daarnaast produceren bijen honing. Daarom horen bijen thuis op het landbouwbedrijf. Odin-imkerij neemt het voortouw en helpt bd-boeren bij het verzorgen van bijenvolken op het bedrijf. Wat kan de boer zelf doen voor de integratie van bijenvolken op het bedrijf?


Trefwoorden in Nederlands: Bijen, bestuiving, nuttige insecten, akkerranden, erfbeplanting, drachtplanten, gewasbescherming, biodiversiteit, imker, landbouw
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Where would we be without bees? Bees take care of pollination and contribute to on-farm biodiversity

Abstract / summary in English:

Bees are inextricably linked to agriculture. They take care of pollination and hence fructification, and also produce honey. Hence, bees belong on farms. The Odin Beekeeping company takes the lead and helps biodynamic farmers with keeping bees on their farm. What can farmers do themselves to promote bees on their farms?


Keywords in English: bees, pollination, beneficial insects, field margins, farmyard vegetation, pollen source plants, nectar source plants, crop protection, biodiversity, beekeeper, agriculture
Bijen horen er bij