Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Prins, U., E. Nuijten. 2014. Brood van natuurakkers: Maatwerk maakt het telen van broodtarwe op natuurakkers mogelijk. Ekoland. November 2014, p. 14-15.


Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,73 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Brood van natuurakkers: Maatwerk maakt het telen van broodtarwe op natuurakkers mogelijk

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Er is veel gaande op het gebied van natuurbeheer in Nederland. Bezuinigende natuurterrein-beheerorganisaties (TBO’s) zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Dit creëert kansen voor bioboeren. Maar er zijn ook vragen over het vinden van de balans tussen natuurdoelen en productie. In het praktijknetwerk “Natuurgrond, Graan en Onkruid” is vooral gekeken naar de mogelijkheden voor de teelt van baktarwe op natuurakkers.


Trefwoorden in Nederlands: Graan, baktarwe, natuurbeheer, bioboeren, natuurakkers, biologisch, zomertarwe, wintertarwe
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Bread from conservation areas: Tailored approach makes it possible to grow baking-quality wheat in conservation areas

Abstract / summary in English:

Due to budget cuts, organisations involved in conservation land management in the Netherlands ('TBOs') are looking for new revenue models. This opens up opportunities for organic farmers. The challenge is to find a balance between nature conservation targets and organic crop production. The farmers' network for Weed management in organic cereal crops grown in conservation areas has investigated the possibilities for growing baking-quality wheat on nature conservation land.

 


Keywords in English: Cereals, baking-quality wheat, conservation management, organic farmers, nature conservation land, organic, spring wheat, winter wheat
Brood van natuurakkers