Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Luske, B., L. Janmaat. 2015. Bijen op het landbouwbedrijf: Werken aan een bijvriendelijker platteland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.

Aantal pagina's: 28

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Leen Janmaat;
Ir. Boki Luske


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bijen op het landbouwbedrijf: Werken aan een bijvriendelijker platteland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bijen en landbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden vanwege bestuiving van veel gewassen. Vruchten, groenten, zaden en noten zijn veelal afhankelijk van bestuiving door bestuivende insecten, waaronder bijen. Maar het gaat niet goed met de bijen. Wereldwijd, maar ook in Nederland, hebben veel wilde bijensoorten het moeilijk. Ook de meest bekende gedomesticeerde bijensoort, de honingbij (Apis mellifera), kampt met problemen.
In deze brochure geven we achtergrondinformatie over de levenswijze van bijen, bestuiving en hoe we het platteland weer bijvriendelijker kunnen maken. Want bijen leveren de agrarische sector, en dus de maatschappij, een onmisbare “ecosysteemdienst”. Aan de hand van praktische voorbeelden en tips laten we zien welke elementen niet mogen ontbreken voor bijen en wat u zelf kunt doen om uw landbouwbedrijf bijvriendelijk in te richten.

 


Trefwoorden in Nederlands: Bijen, bestuiving, nuttige insecten, akkerranden, erfbeplanting, drachtplanten, gewasbescherming, biodiversiteit
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Bees on the farm: Working on a bee-friendly countryside

Abstract / summary in English:

Bees and agriculture are inextricably linked. Most fruits, vegetables, nuts and seed crops are dependent on pollination by bees and other pollinating insects. However, bee populations are dwindling. All over the world, also in the Netherlands, many wild bee species are having a hard time. The well-known domesticated bee, Apis mellifera (honey bee), is not doing well, either.
This booklet provides background information on bee ecology, pollination, and measures to make the countryside more bee-friendly. These measures are necessary to secure the essential "ecosystem services" provided by bees to farmers and society as a whole. Including practical tips and examples, this booklet identifies essential landscape elements for bees and describes various measures that farmers can take to make their farms more bee-friendly.
 


Keywords in English: Bees, pollination, beneficial insects, field margins, farmyard vegetation, pollen source plants, nectar source plants, crop protection, biodiversity
Bijen op het landbouwbedrijf