Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Luske, B., J.W. Erisman, L. Janmaat, L. Daniels. 2015. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Nieuwsbrief

Download full text pdf, 4,1 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bloeiend Bedrijf

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Leen Janmaat;
Ir. Boki Luske


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit.

Inhoud:

 • Symposium Vergroening als kans; de oogst van Bloeiend Bedrijf
 • Bloeiend Bedrijf Glossy
 • Verdienmodel voor biodiversiteit
 • Drachtkalender voor bijen en nuttige insecten
 • Meerwaarde in ketenverband
 • Minder akkerranden in 2015
 • Akkerranden op de kaart

 


Trefwoorden in Nederlands: Akkerranden, functionele agrobiodiversiteit, FAB, akkerbouw, plagen, IPM
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Newsletter Flourishing Farm #11

Abstract / summary in English:

'Flourishing Farm' is a nationwide collaborative project of arable and dairy farmers to increase functional biodiversity by establishing flowering field margins.

In this newsletter:

 • Symposium "Greening as an opportunity": the yield of the Flourishing Farm project
 • Flourishing Farm Glossy
 • Business model for biodiversity
 • Flowering calendar of source plants for bees and beneficial insects
 • Added value of supply chain collaboration
 • Fewer field margin projects in 2015
 • Field margins on the map

Keywords in English: field margins, functional agrobiodiversity, FAB, arable farming, agricultural pests, IPM
Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11