Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Nuijten, E., U. Prins. 2014. Kalktolerante lupinerassen: Tweejarige test van lupinelijnen (blauw, wit) op kalkrijke zavelgrond in Zeeland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 25 p.

Aantal pagina's: 25

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 420 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Udo Prins


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Kalktolerante lupinerassen: Tweejarige test van lupinelijnen (blauw, wit) op kalkrijke zavelgrond in Zeeland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In 2012 en 2013 zijn veldproeven opgezet waarin lijnen van witte lupine en rassen van blauwe lupine zijn vergeleken. De witte lupine lijnen komen van twee veredelaars uit Nederland en Denemarken, de blauwe lupine rassen komen van zaadbedrijven uit Denemarken, Duitsland en Polen. Deze lijnen en rassen zijn beoordeeld op opbrengst, vroegheid bloei, vroegheid afrijping, aantal etages (aantal bloeiwijzen per plant) symptomen kalkchlorose, bladgezondheid,planthoogte, bodembedekking en legering.
In deze publicatie staan de uitkomsten en conclusies van deze veldproeven beschreven.


Trefwoorden in Nederlands: Blauwe lupine, Witte lupine, kalkrijke kleigrond, plantenveredeling, Zeeland
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Calcium-tolerant lupin varieties: A two-year field test of blue and white lupin strains on calcium-rich loamy soils in the Dutch province of Zeeland

Abstract / summary in English:

In 2012 and 2013 we conducted field tests to compare the crop performance of various strains of white and blue lupin on calcium-rich soils in the Netherlands. The white lupin strains came from two breeders in the Netherlands and Denmark, while the blue lupin varieties were obtained from seed companies in Denmark, Germany and Poland. Crops were compared in terms of yield, earliness of flowering and maturation, number of branching levels (number of flowers per plant), symptoms of calcium-induced chlorosis, leaf health, plant height, soil cover, and vulnerability to lodging. The results and conclusions from these field tests are presented in this report.


Keywords in English: Lupin, calcareous soil, crop breeding
Kalktolerante lupinerassen