Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Schouten, T., R.G.M. de Goede, N.J.M. van Eekeren, M. Rutgers. 2014. De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem: Leidt biologische landbouw tot een gezondere bodem? Bodem. 6(December):14-16.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 140 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem: Leidt biologische landbouw tot een gezondere bodem?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Grondgebonden landbouw is afhankelijk van de ecosysteemdiensten die het natuurlijk kapitaal van de bodem levert. Een gezonde bodem maakt voedingsstoffen vrij, geeft water door, heeft een goede bodemstructuur en het vermogen om ziekten en plagen te onderdrukken. Door gebruik te maken van deze diensten kunnen boeren een aanzienlijke agrarische productie realiseren van een goede kwaliteit. Het bodemleven vormt hierbij een belangrijke spil. We hebben gegevens van 137 melkveehouderijbedrijven onderzocht op de vraag hoe het is gesteld met de bodemgezondheid onder verschillende typen bedrijven.


Trefwoorden in Nederlands: Bodemgezondheid, voedingsstoffen, bodemstructuur, productie, melkveehouderijen
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: The beauty of sustainably managed soils: Does organic agriculture lead to healthier soils?

Abstract / summary in English:

Soil-based agriculture is dependent on the ecosystem services generated by the natural capital of the soil. A healthy soil makes nutrients available for plant growth, absorbs and delivers water, suppresses crop pests and diseases, and has a good soil structure. Soil organisms play a vital role in these processes. If farmers make effective use of soil ecosystem services, they can achieve good yields, both in terms of quantity and quality. We analyzed soil data from 137 dairy farms to assess soil health in relation to farm management (organic, conventional, intensive).


Keywords in English: soil health, soil nutrients, soil structure, production, dairy farms
De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem